PERUSTAIDOT ALKUVAIHEESSA

 

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen tehtävänä on varmistaa, että opiskelijalla on perustiedot ja -taidot sekä olennaiset opiskelu- ja tiedonhankintataidot, jotta hän pystyy opiskelemaan aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa tai muussa koulutuksessa.

Alkuvaiheen opetuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti opiskelijan taitoihin opetuskielessä sekä valmiuksiin toimia arjessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa.

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen keskeisenä tehtävänä on myös antaa opiskelijalle mahdollisuus täydentää yleissivistystään.

Yhteiskunnallisena tehtävänä alkuvaiheen koulutuksella on syrjäytymisen ehkäisy.

 

Opintokokonaisuudet

 

  1. Ayk 1 Yhteiskunnan perusrakenteet ja arjen taidot
  2. Ayl 1 Ihminen ja monimuotoinen maailma
  3.  Ayl 2 Luonnon rakenteet

Opetussuunnitelma

 

Opetussuunnitelman mukaan alkuvaiheen tavoitealueita ovat:

 

  1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen
  2. Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus
  3. Arjen taidot
  4. Monilukutaito
  5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
  6. Työelämätaidot ja yrittäjyys
  7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen