Yhteinen työmaa

Yhteinen työmaa

20.11. Yhteinen työmaa

Osaan!-tiimi kävi Lahden kansanopiston ja Työmaa-hankkeen järjestämässä seminaarissa Lahdessa. Seminaarissa annettiin tärkeät puheenvuorot myös ammattiopistossa ja lukiossa opiskeleville tai opiskelleille osaajille. Kassem Shamiyeh opiskelee lähihoitajaksi ammattiopistossa, ja hän korosti puheenvuorossaan, että mitä paremmalla kielitaitotasolla opiskelija on ammattiopinnot aloittaessaan, sitä varmemmalla pohjalla hänen opintonsa ovat. Lahden kansanopistossa suositellaan lähtötasoa B1.1, sillä käytäntö on osoittanut, että tätä alemmalla taitotasolla kielen puutteet heijastuvat ammattiopintojen edistymiseen. Shamiyeh sanoi yllättyneensä opintojensa alussa siitä, että ammattiopiston opettajat eivät puhu selkokieltä eivätkä hidasta ja yleiskielistä puhettaan erilaiset oppijat huomioonottaen siinä määrin kuin opettajat peruskoulussa.

Vuoden pakolaisnainen, Rand Mohamad Deeb, antoi hyviä vinkkejä tehokkaaseen opiskeluun. Deebin mukaan kotonakin on oltava aktiivinen ja tehtävä paljon töitä opintojen edistymisen eteen. Opiskelun on lisäksi oltava aktiivista, passiivinen seuraaminen ei vielä riitä. Hän muistutti myös opettajia siitä, että opettajien ja kotiväen tuki on hyvin tärkeää. Hänen opettajansa ovat nähneet aina ylimääräistä vaivaa häntä auttaakseen, ja hän näki asian korvaamattomana. Tilanteessa, jossa kotona tukea opiskeluun ei ole siinä määrin kuin ehkä vuoden pakolaisnaisella oli, opettajan antama tuki varmasti korostuu. Kenenkään ei tule tehdä töitä loputtomiin lukujärjestyksen ulkopuolella, mutta aito välittäminen ja huolenpito näkyy myös opiskelijan menestyksessä. Lopuksi Deeb vielä vinkkasi, että seinillekin voi puhua kotona, jos muita juttelukavereita ei löydy!

Kiitos järjestäjille ja puhujille, osataan taas!