LÄHTÖKOHTIA ENGLANNIN OPISKELULLE

 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet

Tutustutaan englannin opiskeluun. Harjoitellaan itseä koskevien tietojen kertomista ja vaihtamista. Painotetaan englanninkielisen puheen havainnointia ja ääntämistä. Opetellaan kielenopiskelutaitoja.

 

Book

Lataa kirja materiaalisivulta.

Audio materials 

Digital exercises

1. Let’s start

Exercise 1.1 What’s the word?

2. A, B, C – the alphabet

 

3. Hello!

Exercise 3.2 Good morning!

Exercise 3.3 Everyday greetings. What’s your answer?

4. How old are you?

Exercise 4.1 What is the next number?

5. Nice to meet you!

Exercise 5.1 I’m from Somalia. And you?

6. This is my best friend

Exercise 6.1 Where are you?

7. Where are my phones?

Exercise 7.1 One or many? How many?

8. My family

Exercise 8.1 Family photos