PERUSTAIDOT LUKUTAITOVAIHEESSA

 

Lukutaitovaihe edeltää varsinaista sisällönopiskelua, vaikka koulutusten sisällöt voivatkin olla samankaltaisia.

Kotoutumiskoulutuksen moduuli 1 alkaa kielitaitotasolta 0, mutta kurssille pääsee vain, jos osaa jo lukea ja kirjoittaa.

Kotoutumiskoulutuksessa lukutaitovaihetta vastaa uusi luku- ja kirjoitustaidon koulutus eli umako-koulutus.

Peruskoulussa lukutaitovaiheeseen voivat mennä peruskoulun opiskelijat, jotka eivät vielä tunne latinalaisia aakkosia tai joilla on selkeitä puutteita luku- ja kirjoitustaidossa tai muissa perustaidoissa.

 

PERUSTAIDOT ALKUVAIHEESSA

 

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen tehtävänä on varmistaa, että opiskelijalla on perustiedot ja -taidot sekä olennaiset opiskelu- ja tiedonhankintataidot, jotta hän pystyy opiskelemaan aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa tai muussa koulutuksessa.

Alkuvaiheen opetuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti opiskelijan taitoihin opetuskielessä sekä valmiuksiin toimia arjessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa.

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen keskeisenä tehtävänä on myös antaa opiskelijalle mahdollisuus täydentää yleissivistystään.

Yhteiskunnallisena tehtävänä alkuvaiheen koulutuksella on syrjäytymisen ehkäisy.

 

Opintokokonaisuudet

 

 1. Ayk 1 Yhteiskunnan perusrakenteet ja arjen taidot
 2. Ayl 1 Ihminen ja monimuotoinen maailma
 3.  Ayl 2 Luonnon rakenteet

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelman mukaan lukutaitovaiheen tavoitealueita ovat:

 1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 2. Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus
 3. Arjen taidot
 4. Monilukutaito
 5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
 6. Työelämätaidot ja yrittäjyys
 7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Opetuksen tavoitealueet

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Merkitys, arvot ja asenteet
Työskentelyn taidot
Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet
Tekstien lukeminen ja tulkitseminen
Tekstien tuottaminen
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys
Kulttuurintuntemus, kulttuuri-identiteetti ja vuorovaikutus
Asenne- ja arvotavoitteet
Tieto ja ymmärrys
Taidot
Osallisuus ja aktiivinen toiminta
Opiskeluvalmiuksien kehittäminen
Itsetuntemus
Tavoitteiden asettaminen
Työelämään suuntautuva oppiminen
Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa urasuunnittelussa
Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys
Kulttuurintuntemus, kulttuuri-identiteetti ja vuorovaikutus
Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen
Asenne- ja arvotavoitteet
Tieto ja ymmärrys
Taidot
Osallisuus ja aktiivinen toiminta
Opiskeluvalmiuksien kehittäminen
Itsetuntemus
Tavoitteiden asettaminen
Työelämään suuntautuva oppiminen
Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa urasuunnittelussa

Opetussuunnitelma

 

Opetussuunnitelman mukaan alkuvaiheen tavoitealueita ovat:

 

 1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 2. Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus
 3. Arjen taidot
 4. Monilukutaito
 5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
 6. Työelämätaidot ja yrittäjyys
 7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen