AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN ALKUVAIHEEN VIERAS KIELI

Ainealueeseen liittyvät perustaidot

Osaan! -hankkeen kaikki materiaali on perustaitotietoista. Vieraan kielen opiskelun tavoite on monikielisen oppimisen vahvistaminen. Päämäärä on yhtä kieltä laajemman kielenopiskelutaidon opettaminen, joten painotus on opiskelemaan oppimisessa. Englannin materiaali korostaa numerotaitoja ja matemaattista ajattelua. 

Materiaalikokonaisuus on suunnattu opiskelijoille, joilla ei ole ollenkaan aiempia tietoja englannin kielestä. Materiaalin avulla englannin opiskelun voi aloittaa täysin alkeista. Toisaalta aineisto sopii myös esimerkiksi aikuisten perusopetuksen alkuvaiheessa heille, joiden osaaminen on niin vähäistä, että eteneminen haastavammille kursseille ei ole vielä perusteltua. Materiaalin ovat tehneet englanninopettaja, perustaito-opettaja ja suomen kielen opettaja yhteistyössä.

 

Tekijät

Katariina Rauhamäki

Juha Mäkirinta

Taru Toppola

Englannin alkuvaiheen kurssit

 

Opettajalle: katso materiaalien esittelyvideo.

Aena2: Perusviestintää arkipäivän sosiaalisissa tilanteissa

Aena3: Vuorovaikutus asiointitilanteissa

Aena4: Koulu ja opiskelu