Vuorovaikutus asiointitilanteissa

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet

Harjoitellaan kohtaamista arkipäivän asiointitilanteissa. Kiinnitetään huomiota tilanteeseen sopivaan kielenkäyttöön. Painotetaan edelleen puhumista ja ääntämistä.

 

Book

Lataa kirja materiaalisivulta.

Digital exercises

 

1. Let’s go to the movies!

 

Exercise 1.1 Third person pronouns

 

Exercise 1.2 What’s the time, please?

2. I’ll take the bus

 

Exercise 2.1 Vehicles

Exercise 2.2 The longest -> the shortest

Exercise 2.3 Match the times

3. I need a new T-shirt

Exercise 3.1 Opening hours

Exercise 3.2 How much is it?

Exercise 3.3 What is the new price?

4. Do you like this jacket?

Exercise 4.1 Opposite words

Exercise 4.2 Type the adjective

Exercise 4.3 What colour is it?

Exercise 4.4 This and that

5. Let’s get some snacks

Exercise 5.1 Food pyramid

Exercise 5.2 Negative sentences

6. Excuse me, where is the café?

Exercise 6.1 What’s the place?

Exercise 6.2 Around town. Where is it?

7. It’s ”coffee o’clock”

Exercise 7.1 At a café

Exercise 7.2 A cup of coffee

8. Let’s revise!

Exercise 8.1