Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä: Mikä taho tietoja kerää, esim. yrityksesi tai järjestösi. Rekisterinpitäjän yhteystiedot.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: Kuka rekisteristä vastaa ja hänen yhteystietonsa.

3. Mahdollinen tietosuojavastaava: Jos yritykseesi vaaditaan tietosuojavastaava, kuka hän on ja hänen yhteystietonsa. Tarkista koskeeko tietosuojavastaavan vaatimus yritystäsi GDPR-artikkelimme kohdasta 4.

4. Rekisterin käyttötarkoitus: Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: Millä perusteella tietoja kerätään (esim. lakisääteinen velvoite tai koska tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi). Onko asianomaisen pakko luovuttaa tietojaan, ja mitä siitä voi seurata, jos hän ei luovuta.

6. Rekisterin tietosisältö: Millaisia tietoja rekisteriin kerätään, esimerkiksi nimi, osoitetiedot, siviilisääty, tms.

7. Tietojen säilytysaika: Kauan tietoja aiotaan rekisterissä säilyttää, tai millä kriteereillä säilytysaika määritetään (jos tarkkaa aikaa ei vielä voida arvioida).

8. Säännönmukaiset tietolähteet: Mistä tiedot hankitaan. Jos käytössäsi on Google Analytics -työkalu, kannattaa pitää mielessä, että Googlen käyttöehtojen mukaan Analyticsin käytöstä on ilmoitettava sivuston käyttäjille.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Kenelle tietoja luovutetaan.

10. Evästeiden (cookies) käyttö: Käytetäänkö sivustolla evästeitä, mitä ne tekevät ja miten kävijä voi kieltäytyä niistä.

11. Rekisterin suojaus: Miten tietojen suojaus on hoidettu (tekniset ja muut keinot).

12. Automaattinen päätöksenteko: Kohdistetaanko asianomaisen tietoihin automaattista päätöksentekoa.

13. Rekisteröidyn oikeudet: Niitä, joiden tietoja rekisteriin kerätään täytyy informoida seuraavista oikeuksista: Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen. Oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.