OSAAN TOIMIA YHTEISKUNNASSA JA TYÖELÄMÄSSÄ

 

Tämä yhteiskuntaopin materiaali on suunnattu erityisesti kotoutumiskoulutuksen loppuvaiheen opintoihin. Kotoutumiskoulutuksessa lähtökohtana on oman työ- ja koulutuspolun löytäminen ja työllistyminen. Tässä materiaalissa tutustutaan erityisesti rahan kiertokulkuun ja pyritään lisäämään opiskelijan ymmärrystä hyvinvointivaltion rakenteesta. Yhteiskunnan ja sen toimijoiden tunteminen auttaa sekä kotoutumisessa että oman elämän suunnittelussa uudessa ympäristössä.

Alueen yrityselämän ja yritystoiminnan ymmärtämisen tarkoituksena on opiskelijan työllistyminen. Materiaalissa kannustetaan ja annetaan eväitä projektimaiseen työskentelyyn. Perustaitojen kehittymisessä erityisesti tiedonhaku melko vaativistakin lähteistä korostuu. Yleisen kielitutkinnon keskitasoon valmistuville tämä materiaali tarjoaa mahdollisuuden kerrata yhteiskuntaopin keskeiset käsitteet sekä antaa eväitä mielipiteen muodostamiseen sekä kirjallisesti että suullisesti. Suomen kielen rakenteista erityisesti monikkomuotoja ja vertailua harjoitellaan materiaalissa paljon.

Lataa kirja materiaalisivulta.

1. Yhteiskunnan rakenne ja toiminta

Tehtävä 1.1

2. Suomen väestö

Tehtävä 2.1 Kuuntele ja täytä tiedot omaan kirjaan.