OSAAN! – osaamisperusteisuutta kotoutumiskoulutukseen

Hanketta rahoittaa 2023-2024:

OPETA PERUSTAITO-TIETOISESTI

Perustaidot ovat taitoja, joita ilman opiskelija ei voi toimia yhteiskunnassa aktiivisena osallistujana.

Maahanmuuttajaopetuksessa kaiken opetuksen yksi tärkeimmistä päämääristä on perustaitojen vahvistaminen. Perustaitoihin lukeutuvat luku- ja kirjoitustaito, numerotaidot, tietotekniset taidot ja kaikkiin näihin liittyvä looginen ajattelu. Kaiken opetuksen ja tarjolla olevan opetusmateriaalin tulee olla perustaitotietoista ja perustaitoja vahvistavaa.

Suomen kieli

Suomen kielen opiskelun päämäärä on itse kielen perustan hallinta. Lisäksi sen tehtävä on oppimis- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja kotoutumisprosessin tukeminen. Opetus on monilukutaitoa, monikielisyyttä ja monimediaista oppimista vahvistavaa.

Ympäristö- ja luonnontieto

Opetuksen tavoite on rakentaa oppijan ympäristösuhdetta kestävän kehityksen mukaiseksi. Oppiaine on vahvasti moniaineinen ja ilmiöpohjainen. Opetus on kielitietoista, sillä sen tavoite on erityisesti keskeisten käsitteiden ja niiden suhteiden opettaminen.

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Oppiaineen päämäärä on oppijan opiskelutaitojen ja työelämätaitojen lisääminen. Opetus on vahvasti perustaitotietoista, sillä sen tavoite on vahvistaa oppimisvalmiuksia, elämänhallintaa ja itsetuntemusta.

Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus

Oppiaineen päämäärä on kasvattaa myös historian näkökulmasta oppijan ymmärrystä yhteiskunnan kansalaisena ja auttaa häntä toimimaan aktiivisena osana suomalaista yhteisöä. Opetus on kielitietoista, sillä sen tavoite on syventää oppiaineiden tyypillisten tekstilajien ymmärrystä.

Historia

Opetuksen päämäärä on kasvattaa myös historian näkökulmasta oppijan ymmärrystä yhteiskunnan kansalaisena ja auttaa häntä toimimaan aktiivisena osana suomalaista yhteisöä. Opetus on kielitietoista, sillä sen tavoite on syventää oppiaineiden tyypillisten tekstilajien ymmärrystä.

Englanti

Opiskelun tavoite on monikielisen oppimisen vahvistaminen. Päämäärä on yhtä kieltä laajemman kielenopiskelutaidon opettaminen. Opetus on vahvasti media- ja digitaitopainoitteista.

Arjen numerot -testi

Osaaja, testaa taitosi! Arjen numerot -numerotaitotestimme on julkaistu!

Osaajan numerotaitotesti

Osaaja, testaa numerotaitosi: Millaiset loogiset ja matemaattiset taidot sinulla on?

Lukutarkkuuden testi

Osaaja, testaa lukutaitosi! Miten nopeasti ja sujuvasti luet 132 sanaa?

 

 

Blogi

Osaan! – Avaimia aikuisten perustaitoihin on uusi, Euroopan sosiaalirahaston ja valtion rahoittama kaksivuotinen hanke, jonka tavoite on Taito-ohjelman mukaisesti aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen parantaminen.

Hankkeen päätoteuttajana on Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Vanajaveden Opisto ja osatoteuttajana on Otavan Opisto.

Hanketta rahoittaa 2021-2022:

 

Seuraa myös:

 

Hanketta rahoitti 2019-2021:

 

Osaansuomessa myös Facebookissa ja Youtubessa, seuraa ja pysy kärryillä uusimmista lisäyksistä!