perustaidot

Osaan! – avaimia aikuisten perustaitoihin on Euroopan Sosiaalirahaston Taito-ohjelman hanke, joka perustuu OECD:n kansainväliseen PIAAC-tutkimukseen. Euroopan Sosiaalirahaston tavoite on lisätä työllistymistä. Taito-ohjelmat ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön hankeohjelmaa.

Lue lisää PIAAC-tutkimuksesta: http://www.oecd.org/skills/piaac/piaacdesign/

Perustaidot ovat taitoja, joita ilman osaaja ei voi toimia yhteiskunnassa aktiivisena osallistujana. Maahanmuuttajaopetuksessa kaiken opetuksen yksi tärkeimmistä päämääristä on perustaitojen vahvistaminen. Perustaitoihin lukeutuvat

  • luku- ja kirjoitustaito
  • numerotaidot
  • tietotekniset taidot
  • opiskelutaidot
  • kaikkiin näihin liittyvä looginen ajattelu.

Kaiken opetuksen ja tarjolla olevan opetusmateriaalin tulee olla perustaitotietoista ja perustaitoja vahvistavaa.

Lataa alta itsellesi perustaitojen muistilista ja sisällytä niiden opetusta omaan opetukseesi.

lukutaito

Lukutaito on taitoa lukea mekaanisesti mutta myös ymmärtää lukemaansa.

numerotaito

Numerotaito mahdollistaa numeroiden ymmärtämisen.

digitaalinen työskentely ja ongelmanratkaisutaito

Tietotekniikka soveltava ongelmanratkaisutaito on perustaidoista uusin ja osaltaan siksi siinä on eniten puutteita. Ihmiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa lähtökohdistaan riippuen.

opiskelutaidot

Opiskelemaan oppiminen liittyy kaikkiin muihin perustaitoihin. Opiskelutaitoihin liittyvät muun muassa tietoinen opiskelutekniikoiden harjoitteleminen, muistin harjoittaminen ja vihkotyöskentely.