perustaidot

Osaan! – avaimia aikuisten perustaitoihin on Euroopan Sosiaalirahaston Taito-ohjelman hanke, joka perustuu OECD:n kansainväliseen PIAAC-tutkimukseen. Euroopan Sosiaalirahaston tavoite on lisätä työllistymistä. Taito-ohjelmat ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön hankeohjelmaa.

 

Lue lisää PIAAC-tutkimuksesta: http://www.oecd.org/skills/piaac/piaacdesign/

lukutaito

Lukutaito on taitoa lukea mekaanisesti mutta myös ymmärtää lukemaansa.

numerotaito

Numerotaito mahdollistaa numeroiden ymmärtämisen.

digitaalinen työskentely ja ongelmanratkaisutaito

Tietotekniikka soveltava ongelmanratkaisutaito on perustaidoista uusin ja osaltaan siksi siinä on eniten puutteita. Ihmiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa lähtökohdistaan riippuen.

opiskelutaidot

Opiskelemaan oppiminen liittyy kaikkiin muihin perustaitoihin. Opiskelutaitoihin liittyvät muun muassa tietoinen opiskelutekniikoiden harjoitteleminen, muistin harjoittaminen ja vihkotyöskentely.