NUMEROTAIDOT

Täysivaltaiseen yhteiskunnassa toimimiseen tarvitaan laajalti numerotaitoja. Materiaali on jaettu kolmeen tasoon:

1. Alkutaso

Lukusanan ja lukumäärän vastaavuus, numerot ja peruslaskut

2. Perustaso

Kerto- ja jakolaskut, murtoluvut, prosenttilaskut

3. Jatkotaso

Soveltavat numerotaidot ja ohjelmointi

 

 

Numerotestit

 

1. Arjen numerot -testi

 

Testaa osaajan kuullunymmärtämistä ja lukusanan ja lukumäärän vastaavuutta ja kellonaikojen ymmärtämistä.

2. Numerotaitotesti

 

Testaa osaajan numerotaitoa ja matemaattista hahmotuskykyä.

3. Digimatematiikka

 

Testaa osaajan digitaitoja, lukutaitoa ja numeerisia taitoja.