LUKUTAITO

Lukutaito on tärkein perustaito. Puutteellinen lukutaito estää kaikkien muiden perustaitojen oppimisen. Osaan-hanke antaa välineitä lukutaidon arviointiin ja oppimiseen:

1. Mekaaninen lukutaito

Apua arviointiin opettajalle.

2. Luki-suomi

Digitaalisia tehtäviä lukutaidon kehittämiseksi

3. Tekstitaito

Monipuolisia tekstejä tehtävineen funktionaalisen lukutaidon kehittämiseksi

 

Osaan lukea ja kirjoittaa on materiaali, joka etenee sanatasolta lausetasolle. Se sopii Eurooppalaisen viitekehyksen tasoille A1.1-A1.3 luku- ja kirjoitustaidon vahvistamiseen.

LUKUTAITO

 

Lukutaito on taitoa lukea mekaanisesti mutta myös ymmärtää lukemaansa.

Mekaaninen lukutaito

 • vokaalit ja konsonantit, pitkät ja lyhyet äänteet
 • tavut ja sanat
 • sanan osat: sanapäätteet, yhdyssanat
 • lauseet ja virkkeet, välimerkit
 • virheettömyys
 • nopeus

 

Luetun ymmärtäminen

 • sanaston laajuus
 • sanaluokat, sanan ”laji” (+johdokset)
 • sanapäätteet (verbipääte, taivutuspääte, johdospääte, omistusliite, liitepartikkeli…) Pienelläkin päätteellä voi olla suuri ero merkityksessä!
 • lauseenjäsenet, ”sanan rooli”
 • lauserakenne, lausetyypit
 • teema, koheesio, kokonaisuuden ymmärtäminen
 • tekstilajit, eri tieteenalojen tekstit

 

Visuaalinen lukutaito

 • kuvat, symbolit, kartat, diagrammit, tilanteet
 • kulttuurissidonnaisuus, konteksti
 • sommittelu, lukusuunta

 

Lisäksi

 • muisti
 • yhdistämisen taito
 • päättelyn taito