MEKAANINEN LUKUTAITO

 

Mekaaninen lukutaito on taitoa lukea kirjaimia, sanoja, lauseita ja tekstejä. Sujuva mekaaninen lukutaito on tärkeää nykypäivän elämässä, ja siihen nivoutuu myös sanarajojen, päätteiden ja sanarakenteiden ymmärtäminen. Mekaanista lukutaitoa voidaan mitata nopeudella ja tarkkuudella.

lukutaidon testit

1. Mekaanisen lukutaidon testi

Tulosta paperi kaksipuoleisena ja teetä testi kuukauden välein. Anna kolmas paperi osaajalle luettavaksi. Ota aikaa, merkitse virheet ja 90 sekunnissa luettu sanamäärä. Laske suhdeluku ja seuraa osaajan edistymistä.

Voit tehdä myös omia testejä omalla sanastolla ja seurata osaajan edistymistä. Alla esimerkkinä kemian sanaston lukemisen testi.

2. Lukutarkkuuden testi

Ensimmäinen tehtävä on esimerkki, jolla opiskelija voi harjoitella tehtävätyyppiä.

Anna osaajalle ohjeistus:

Tee lukutarkkuuden testi. Klikkaa vain samanlaiset sanat. Samanlaisia sanoja voi olla 1, 2 tai 3. Klikkaa ”Next”. Sinulla on 90 sekuntia aikaa.

Seuraa suoritusta ja kirjoita mekaanisen lukutaidon testiin, kuinka monta prosenttia osaaja sai testistä. Toista testi kuukauden kuluttua.