TEKSTITAITO

Lue erilaisia tekstejä ja tee tekstinymmärtämistehtäviä. Harjoittele funktionaalista lukutaitoa.

Painetut tekstilajit

 

Esimerkkejä tekstilajeista, joita B1.1-tasolla oleva opiskelija ymmärtää:

 

 • Opasteet, lomakkeet, kyltit
 • Viranomaisten kirjeet ja ohjeet
 • Vahinkoilmoitukset
 • Lyhyet raportit
 • Työohjeet
 • Resepti, ruokalistat
 • Peruskoulun oppikirjan teksteistä pääajatukset
 • Uutisten pääajatukset (mitä, missä, milloin, miten ja miksi on tapahtunut? asenne ja näkökulma)
 • Reklamaatio
 • Tuoteseloste
 • Tiedote (esimerkiksi taloyhtiön lähettämä)
 • Mainos ja esite (myös tulkinta ja analysointi)
 • Mielipidekirjoitus
 • Arvostelu
 • Lyhyet kertomukset

Digitaaliset tekstilajit

 

Esimerkkejä tekstilajeista, joita B1.1-tasolla oleva opiskelija ymmärtää:

 

 • tekstiviesti
 • sähköposti
 • uutisartikkeli
 • keskustelupalstakirjoitus
 • blogikirjoitus

Kuvat

Kuvanlukutaito on taito, jota pitää opetella. Kuvan lukemiseen ei tarvitse suomen kielen sanastoa vaan kulttuurista tietoutta. Kuvassa on runsaasti vihjeitä, mutta harvoin yksiselittäisiä vastauksia. Tästä syystä kuvanlukutaito vaatii aina enemmän päättelyä kuin tekstin lukeminen. Vielä vaativampaa on ristiriitojen tunnistaminen kuvasta, sillä se vaatii jo melko paljon kulttuurista tuntemusta ja päättelytaitoa. Vaativin taso on kuvan ja tekstin ristiriitojen tunnistaminen, sillä näihin tehtäviin yhdistyy lisäksi vielä sanaston hallinnan vaatimus.

Esimerkkitehtäviä

Katso kuvaa. Mitä voit päätellä kuvasta?

Katso kuvaa. Löydätkö ristiriidan kuvassa?

Uutisartikkelit