Valitse sivu

perusviestintää arkipäivän sosiaalisissa tilanteissa

OPS 2017

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: Harjoitellaan toimintaa tavanomaisimmissa sosiaalisissa kohtaamistilanteissa (perhe, suku ja ystävät, vapaa-aika). Painotetaan edelleen puhumista ja ääntämistä. Opetellaan kielenopiskelutaitoja ja joidenkin kielitaidon alkuvaiheessa tarvittavien viestintästrategioiden käyttöä.