PERUSVIESTINTÄÄ ARKIPÄIVÄN SOSIAALISISSA TILANTEISSA

 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet

Harjoitellaan toimintaa tavanomaisimmissa sosiaalisissa kohtaamistilanteissa (perhe, suku ja ystävät, vapaa-aika). Painotetaan edelleen puhumista ja ääntämistä. Opetellaan kielenopiskelutaitoja ja joidenkin kielitaidon alkuvaiheessa tarvittavien viestintästrategioiden käyttöä.

 

BOOK

Lataa kirja materiaalisivulta.

Exercises

 

1. It’s English time again!

Exercise 1.1 Yes or no

 

2. We’re one big happy family!

 

3. Summer is my favourite season

Exercise 3.1 Months

 

4. Home sweet home

Exercise 4.1 My house: rooms

Exercise 4.2 My house: the interior

Exercise 4.3 Where?

Exercise 4.4 Where is it? Where are they?

5. Day to day

 

Exercise 5.1 My typical day

Exercise 5.2 My day: verbs 1

Exercise 5.3 My day: verbs 2

Exercise 5.4 My day. Match the time and the activity.

Exercise 5.5 Time of the day and sentences

Exercise 5.6 Word order

 

6. I meet my friends at weekends

Exercise 6.1 Days of the week

Exercise 6.2 My week

 7. I don’t like bowling

Exercise 7.1 Verb – What’s the hobby?

Exercise 7.2 Hobbies – What’s the verb?

8. Let’s revise!

Exercise 8.1 Periods of time

Exercise 8.2 Positive -> negative. Write the negative form of the verb.