OSAAN VAIHTAA VAPAALLE

 

Materiaali on suunnattu kotoutumiskoulutuksen suomen kielen opetukseen tasolta A2.1 alkaen. Paperimateriaalin tukena ovat digitaaliset tehtävät avoimessa oppimisympäristössä. Opintokokonaisuuden suunnittelussa on huomioitu aikuisten perustaidot. Opiskelijan luku- ja kirjoitustaitoa vahvistetaan monipuolisilla harjoituksilla ja kielitietoa vahvistetaan luonnollisissa käyttöympäristöissä. Opiskeltava sanasto liittyy liikkumiseen ja matkustamiseen. Numerotaidoissa pääpaino on matkustamisen numerotehtävissä ja sanallisten tehtävien ymmärtämisessä. Materiaalin ovat tehneet aineenopettajat ja suomen kielen opettaja yhteistyössä.

Lataa kirja materiaalisivulta.

1. Vapaa-aika

Tehtävä 1.3 Kuuntele ja kirjoita vastaukset kirjaan.

2. Juorutaan

Tehtävä 2.4 Kuuntele juorut ja vastaa kirjan kysymyksiin.

 

3. Harrastukset

Tehtävä 3.2 Kuuntele ja kirjoita kirjaan perheen harrastukset.

Tehtävä 3.9 Katso video harrastusverbeistä. Tee kirjan tehtävät.

4. Vapaa-ajan asiointi

Tehtävä 4.3 Kuuntele keskustelut ja vastaa kirjan kysymyksiin.

Tehtävä 4.7 Katso video ja tee kirjan tehtävä.

6. Suomalainen kulttuuri

Tehtävä 6.3 Kuuntele keskustelu ja piirrä karttaasi, missä he kävivät.

Harrastuksena jalkapallo