Lyk 2 DEMOKRAATTINEN YHTEISKUNTA

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet

Hahmotetaan ja havainnoidaan suomalaiseen kulttuuriin liittyviä tapoja, arvoja, normeja ja asenteita.

Tutustutaan Suomen historian pääpiirteisiin ja yhteiskuntajärjestelmään: valtioelimet ja paikallishallinto.

Tarkastellaan yhteistä päätöksentekoa sekä demokraattisen toiminnan käsitteitä kuten ihmisoikeudet, lastenoikeudet, tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus.

Kartutetaan historiaan ja yhteiskuntatietouteen liittyvää sanastoa ja käsitteitä.

Harjoitellaan lukemista, luetun ymmärtämistä ja kirjoittamista.

Opetellaan oman mielipiteen esittämistä.

Lataa kirja materiaalisivulta.