Osaan liikkua

 

Materiaali on suunnattu kotoutumiskoulutuksen suomen kielen opetukseen tasolta A2.1 alkaen. Paperimateriaalin tukena ovat digitaaliset tehtävät avoimessa oppimisympäristössä. Opintokokonaisuuden suunnittelussa on huomioitu aikuisten perustaidot. Opiskelijan luku- ja kirjoitustaitoa vahvistetaan monipuolisilla harjoituksilla ja kielitietoa vahvistetaan luonnollisissa käyttöympäristöissä. Opiskeltava sanasto liittyy liikkumiseen ja matkustamiseen. Numerotaidoissa pääpaino on matkustamisen numerotehtävissä ja sanallisten tehtävien ymmärtämisessä. Materiaalin ovat tehneet aineenopettajat ja suomen kielen opettaja yhteistyössä.

Lataa kirja materiaalisivulta.

1. Lähdetään liikkeelle

 

Tehtävä 1.1 Katso video ja tee kirjan tehtävä.

Tehtävä 1.2 Mikä on verbin vastakkainen teko?

Tehtävä 1.3 Kuuntele keskustelu ja tee kirjan tehtävät.

Tehtävä 1.8 Katso video ja tee kirjan tehtävät.

5. Liikutaan autolla ja lasketaan kustannuksia

7. Pyritään eteenpäin