6. Yhteiskunta

6.1 Kuuntele ja lue teksti.

6.2 Kirjoita, mitä yhteiskunta sinun mielestäsi on.