Ayl1  Ihminen ja monimuotoinen maailma

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet:

OSA 1 – Perehdytään ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin.

Perusopetuksen päättövaiheessa Biologian T5-arvioinnin kriteerinä on ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja elimistön perustoimintoja. Tämän opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija muistaa keskeisiä ihmisen elimiä ja osaa omin sanoin selittää elintoimintoja ja rakennetta.