Osaan Suomessa

 

Materiaali on suunnattu kotoutumiskoulutuksen suomen kielen opetukseen tasolta A2.1 alkaen. Paperimateriaalin tukena ovat digitaaliset tehtävät avoimessa oppimisympäristössä. Opintokokonaisuuden suunnittelussa on huomioitu aikuisten perustaidot. Opiskelijan luku- ja kirjoitustaitoa vahvistetaan monipuolisilla harjoituksilla ja kielitietoa vahvistetaan luonnollisissa käyttöympäristöissä. Opiskeltava sanasto liittyy opiskelu- ja lähiympäristöön. Digitaalisissa taidoissa korostuvat tiedonhankinta ja opiskelutaitojen vahvistaminen. Numerotaidoissa pääpaino on suurissa luvuissa sekä kuvaajien ja tilastojen tulkinnassa.

Lataa kirja materiaalisivulta.

1. Minä opiskelijana

Tehtävä 1.2 Kuuntele ja kirjoita kirjaan puhekielen muodot.