Osaan Suomessa

 

Materiaali on suunnattu kotoutumiskoulutuksen suomen kielen opetukseen tasolta A2.1 alkaen. Paperimateriaalin tukena ovat digitaaliset tehtävät avoimessa oppimisympäristössä. Opintokokonaisuuden suunnittelussa on huomioitu aikuisten perustaidot. Opiskelijan luku- ja kirjoitustaitoa vahvistetaan monipuolisilla harjoituksilla ja kielitietoa vahvistetaan luonnollisissa käyttöympäristöissä. Opiskeltava sanasto liittyy opiskelu- ja lähiympäristöön. Digitaalisissa taidoissa korostuvat tiedonhankinta ja opiskelutaitojen vahvistaminen. Numerotaidoissa pääpaino on suurissa luvuissa sekä kuvaajien ja tilastojen tulkinnassa.

1. Minä opiskelijana

Tehtävä 1.2 Kuuntele ja kirjoita kirjaan puhekielen muodot.