Lyk 1 ARKIELÄMÄ JA YHTEISKUNNAN PALVELUT

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet

Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön ja perheen näkökulmasta.

Perehdytään yhteiskunnan peruspalveluihin ja muihin julkisiin palveluihin, kuten terveyspalveluihin, Kelaan, sosiaalitoimistoon, työvoima- ja elinkeinotoimistoon, päivähoitoon, lasten, nuorten ja aikuisten koulutuspalveluihin, poliisiin sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimeen.

Tutustutaan myös yksityisiin palveluihin, pankkiin ja mobiilipalveluihin.

Tutkitaan laskuja ja harjoitellaan raha-asioiden hoitamista.

Tutustutaan kolmannen sektorin toimijoihin, kuten eri alojen yhdistyksiin ja seuroihin.

Kehitetään arkielämään ja yhteiskunnan palveluihin liittyvää sanastoa ja harjoitellaan lukemista, luetun ymmärtämistä ja kirjoittamista.

Opetellaan asioimaan peruspalveluissa.

Tehdään vierailukäyntejä.

Lataa kirja materiaalisivulta.

Materiaalia tukevat digitaaliset tehtävät

1.1 Johdanto

1.2 Terveyspalvelut

1.3 Yhteiskunta auttaa

1.4 Työ ja yrittäjyys

1.5 Arjen talous

1.6 Arjen hyvinvointi

1.7 Poliisi

1.8 Koulutus ja kirjasto

1.9 Kertaustehtävät