Ayk 1.5 Suomen väestö

Suomen väestö

Tätä edeltävä tehtävä on ollut keskivertosuomalainen, jolloin keskiarvon käsite on tullut tutuksi.

Tavoitteena on tutustua väestötilastojen keskeisiin käsitteisiin sekä suomeksi että englanniksi. CIA:n World Fact Book on kattava lähde, mutta enlgannin kieltä taitamattomalle se voi olla liian vaikea. Alla oleviin taulukoihin on listattu vastaavat tiedot suomeksi. Täydennämme taulukkoa tarvittaessa (juha.makirinta at kktavastia.fi).

Käsitteet avautuvat esimerkkitehtävän avulla (Ruotsi). Opiskelijat keräävät tiedot entisestä kotimaastaan  ja vertaavat niitä Suomen tietoihin. Tämän jälkeen vertailua voidaan tehdä pienissä neljän hengen ryhmissä, jolloin varmasti syntyy keskustelua. Keskeisenä tavoitteena on oppia sanallistamaan tilastojen numerotiedot ja numeroiden avulla opiskelijat oppivat vertailua.

Astetta vaikeampi tehtävä  löytyy Suomen historian puolelta (Miten Suomi on muuttunut sadassa vuodessa?) ja tämä tehtävä on hyvä alustus siihen.

Vinkkinä tilastojen elävöittämisestä:

Gapminder – Rosling ym. Faktojen maailma

Väestö – Opiskelijan paperi

Ruotsin väestö esimerkkinä. Kuuntele ja yhdistä.

Suomen väestö

Etsi tiedot internetistä tai alla olevista taulukoista. Hyvä lähde on  https://www.cia.gov (The World Fact Book).

CIA World Factbook