Englannin perustaitotietoinen kurssimateriaali julkaistu kurssille Aena3: vuorovaikutus asiointitilanteissa

Kurssivihko on Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen englannin opintoihin laaditun oppimateriaalikokonaisuuden kolmas osa. Se on jatkoa kursseille Osaan englantia 1. Lähtökohtia englannin opiskelulle ja Osaan englantia 2. Perusviestintää arkipäivän sosiaalisissa tilanteissa.

Se on suunnattu monikielisille opiskelijoille, joiden englannin kielen tiedot ja taidot ovat vielä alkuvaiheessa. Materiaalin ovat tehneet englanninopettaja, suomen kielen opettaja ja matematiikan opettaja yhteistyössä.

Hyötyäkseen kurssista parhaiten opiskelijan olisi hyvä omata keskimäärin tason A1.2 mukaiset taidot Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Hän hallitsee jo suppean perussanaston, muutamia usein toistuvia tilannesidonnaisia ilmauksia ja kielen rakenteiden perusaineksia.

Kurssissa 3 laajennetaan viestintää omaa välitöntä perhe- ja ystäväpiiriä laajemmalle. Harjoitellaan erilaisia arkisia asiointitilanteita ja opetellaan omaan asuinpaikkakuntaan ja siellä liikkumiseen liittyvää sanastoa. Materiaalissa otetaan edelleen huomioon oppijoiden perustaitojen vahvistamisen tarve. Se on lukutaitotietoista: lukutaitoystävällinen fontti, väljä layout, runsas havainnollistava kuvitus, esimerkit.

Numerotaidot ovat osa tehtäväkokonaisuuksia: asiointitilanteisiin liittyvää matematiikkaa on tehtävissä mukana runsaasti. Materiaaliin on linkitetty QR-koodein myös verkkolisätehtäviä.

Opiskelun tukikieli on suomi, mutta tehtävät eivät perustu suomen kielestä tai suomen kielelle kääntämiseen. Oman kielen käyttö voi olla tärkeä osa opiskelijan sanastotyöskentelyä. Toivomme, että yhdessä toimimisen ilo toistuu jo kolmannen kerran: kieltä opitaan ja käytetään yhdessä!