Lukutaitopäivä 2020

Lukutaitopäivä 2020

Lukutaitopäivää vietetään jälleen tiistaina 8.9.2020. Osaan-hanke haluaa auttaa opettajia kartoittamaan ja seuraamaan osaajien edistymistä.

Toteutimme vuoden 2020 kevään ja syksyn aikana seurantaa mekaanisen lukutaidon kehittymisessä Vanajaveden Opiston kotoutumiskoulutuksessa moduuleissa 1 ja 2. Testauksen pohjana käytimme mekaanista lukutaitoa mittaavaa tekstiämme ja lukutarkkuuden digitaalista testiä.

Tulosta mekaanisen lukutaidon paperit kaksipuoleisena ja luetuta teksti kuukauden välein. Merkitse samaan paperiin myös lukutarkkuuden testin tulos.

Tehkää yhdessä taulukko, johon merkitsette edistymisen. Näin osaaja alkaa kiinnittää enemmän huomiota tarkkaan lukemiseen.

Osaavaa lukutaitopäivää! 

Lukutaitopäivä 2020

Lukutaitopäivä 2020

Lukutaitopäivää vietetään jälleen tiistaina 8.9.

 

Lasten ja nuorten säätiö järjestää Lukutunnin (Read hour) tiistaina kello 14.00-15.00.

Lisää tietoa täältä.

Sanomalehtien liitto on julkaissut 10 haastetta aikuisille lukijoille. Valitse yksi ja toteuta se Lukutunnilla kello 14.00-15.00.

Lisää tietoa täältä.

Etäopetusta pohtimassa

Etäopetusta pohtimassa

Projektisuunnittelijamme Taru Toppola antoi toukokuussa Vanajaveden Opiston tuntiopettajille toimivia vinkkejä etäopetukseen. Tässä esityksen tärkeimmät kohdat tiivistetysti:

 

  • Etsi itsellesi ja omalle aineellesi sopiva välinekokonaisuus.
  • Mieti kaiken materiaalin jakokanavat tarkasti.
  • Opeta ja ohjaa tasapuolisesti.
  • Vaihtele ryhmäkokoja.
  • Tue oppimista monimediaisesti.
  • Anna paljon palautetta.
  • Tee kaikesta hauskaa ja motivoivaa!
Englannin kolmas kurssi on julkaistu!

Englannin kolmas kurssi on julkaistu!

Englannin perustaitotietoinen kurssimateriaali julkaistu kurssille Aena3: vuorovaikutus asiointitilanteissa

Kurssivihko on Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen englannin opintoihin laaditun oppimateriaalikokonaisuuden kolmas osa. Se on jatkoa kursseille Osaan englantia 1. Lähtökohtia englannin opiskelulle ja Osaan englantia 2. Perusviestintää arkipäivän sosiaalisissa tilanteissa.

Se on suunnattu monikielisille opiskelijoille, joiden englannin kielen tiedot ja taidot ovat vielä alkuvaiheessa. Materiaalin ovat tehneet englanninopettaja, suomen kielen opettaja ja matematiikan opettaja yhteistyössä.

Hyötyäkseen kurssista parhaiten opiskelijan olisi hyvä omata keskimäärin tason A1.2 mukaiset taidot Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Hän hallitsee jo suppean perussanaston, muutamia usein toistuvia tilannesidonnaisia ilmauksia ja kielen rakenteiden perusaineksia.

Kurssissa 3 laajennetaan viestintää omaa välitöntä perhe- ja ystäväpiiriä laajemmalle. Harjoitellaan erilaisia arkisia asiointitilanteita ja opetellaan omaan asuinpaikkakuntaan ja siellä liikkumiseen liittyvää sanastoa. Materiaalissa otetaan edelleen huomioon oppijoiden perustaitojen vahvistamisen tarve. Se on lukutaitotietoista: lukutaitoystävällinen fontti, väljä layout, runsas havainnollistava kuvitus, esimerkit.

Numerotaidot ovat osa tehtäväkokonaisuuksia: asiointitilanteisiin liittyvää matematiikkaa on tehtävissä mukana runsaasti. Materiaaliin on linkitetty QR-koodein myös verkkolisätehtäviä.

Opiskelun tukikieli on suomi, mutta tehtävät eivät perustu suomen kielestä tai suomen kielelle kääntämiseen. Oman kielen käyttö voi olla tärkeä osa opiskelijan sanastotyöskentelyä. Toivomme, että yhdessä toimimisen ilo toistuu jo kolmannen kerran: kieltä opitaan ja käytetään yhdessä!

Arjen numerot- testi julkaistu

Arjen numerot- testi julkaistu

Uusi arjen numerot -testimme on julkaistu!

Testissä kartoitetaan osaajan lukujen hallintaa normaalissa arjessa.

Testi perustuu kuullun ymmärtämiseen ja lukujen hyvään hallintaan. Testissä on aikaraja, ja sen suorittaakseen annetussa ajassa osaaja ei voi kuunnella äänitteitä useaan kertaan. Aikaraja on tarkoituksellisesti melko tiukka.

Testi mittaa myös kykyä lukea tehtävänannot hyvin, sillä vastaukset pitää syöttää pyydetyssä muodossa.

Teetä testi osaajille kokeenomaisesti, pyydä valokuva tulossivusta. Testin voi suorittaa vain kerran tietyn ajan sisällä.