Hankkeen päätös

Hankkeen päätös

Osaan! – avaimia aikuisten perustaitoihin on Euroopan sosiaalirahaston ja valtion rahoittama kaksivuotinen hanke, jonka tavoite oli Taito-ohjelman mukaisesti aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen eli luku– ja kirjoitustaidon, numerotaitojen sekä tieto- ja viestintätekniikkataitojen parantaminen. Hanketta toteuttivat Vanajaveden Opisto, Ammattiopisto Tavastia ja Otavan Opisto. Hankkeessa kehitettiin malli ja materiaaleja luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen, aikuisten perusopetuksen lukutaito- ja alkuopetusvaiheen sekä kotoutumiskoulutuksen perustaitotietoisen opetuksen kehittämiseen ja käyttöön.  

Osaan-hankkeen perustaitojen osaamismalli perustuu opettajien perustaitojen opetuksen kehittämiseen. Osaajan perustaidot kehittyvät parhaiten, kun kaikki opetus on perustaitotietoista. Tähän tavoitteeseen päästään kouluttajien ja opettajien ainerajat ylittävällä yhteistyöllä. Ketterä opetuksen yhteissuunnittelu lisää opetuksen läpinäkyvyyttä ja perustaitojen sisällyttämistä kaikkiin aineisiin. Osaajan perustaitojen jatkuva testaaminen hankkeen tarjoamilla testausvälineillä antaa opettajille paremman kokonaiskuvan osaajan perustaitojen tasosta ja puutteista. 

Aikuisten maahanmuuttajien koulutus on melko nuori ja marginaalissa ollut koulutuksen ala, jonka kohderyhmälle suunnattua kaupallista materiaalia ei ole ollut markkinoilla. Tähän puutteeseen Osaan-hanke on vastannut tuottamalla sekä kipeästi kaivattua digitaalista että tulostettavaa materiaalia perustaidot huomioonottavaan opetukseen. Hankkeen tuottama perustaitotietoinen materiaali on vapaasti saatavilla oppimisympäristössä sivuilla www.osaansuomessa.fi 

Hanketta toteuttaneiden oppilaitosten opettajat ovat hyötyneet erityisen paljon hankkeesta, sillä heidän perustaitojen opetustaitonsa ovat hankkeen päätyttyä tekemämme kyselyn perusteella kehittyneet selkeästi. Opettajat ovat hankkeen päätyttyä myös tietoisempia perustaidoista ja niiden puutteista, ja tämä tieto vaikuttaa myös heidän opetuksensa painopisteisiin. 

Hankkeen kohderyhminä olivat aikuisten maahanmuuttajien opettajat ja opiskelijat aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon ja alkuvaiheen opetuksessa sekä kotoutumiskoulutuksessaHankkeen tapahtumissa ja välittömässä toiminnassa oli mukana valtakunnallisesti yli 100 opettajaa ja noin 650 opiskelijaa. 

Tuotimme myös ohjevideot, joiden avulla hankkeessa tuotetut materiaalit on helppo ottaa käyttöön.

Hankkeessa aloitettu työ jatkuu vuonna 2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa jatkuvan oppimisen hankkeessa Osaan oppia. Stay tuned!