Perusopetuksen OPS:

Ayl2  Luonnon rakenteet

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet:

Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia. Hahmotetaan aineen muutosten periaatetta tutustumalla palamiseen, yhteyttämiseen ja veden kiertokulkuun. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen.

  1. Mittaaminen ja havainnoiminen

sää

Mene Ilmatieteen laitoksen sivuille ja etsi sivulta Suomen tämän hetken sadesumma ja lumitilanne.

 

2. Alkuaineet

tavallisimmat alkuaineet

arkipäivän metallit3. Vesi ja olomuodon muutokset 


4. Energia

5. Lämpö

Linkkivinkit

Materiaalit ympärillämme (MaterialsScience-hankkeessa tuotettu materiaali)