Yhteiskuntataidot luki

 

Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksessakin materiaalissa tulee olla mielekkäät aiheet ja integraatiota tukeva sanasto heti alusta alkaen.

Materiaali on hitaasti etenevä ja luku- ja kirjoitustaitoa tukeva.