as 213: harrastukset

Millaisia eri ainealueiden perustaitoja vahvistavia sisältöjä kurssiin voidaan tuoda? Jyväskylän aipepäivien 2020 satoa

Vapaa-aika

Liikunta ja terveys

Kädentaidot

Oma ajankäyttö

Ajankäytön diagrammit

Yhdistykset, järjestykset, vapaaehtoistoiminta

ma-partisiippi

Mielipide

Sanomalehtien tekstilajit

Referointi

Harrastuksena jalkapallo