Sanasto: Opiskelusanat, luokkasanat, aikasanat, perusverbit, kysymyssanat, henkilötietolomake

Rakenteet: Ääntäminen (diftongit), partitiivi, imperatiivi, kysymyslause

Perustaidot: Opiskelutaidot, konkreettinen kartta ja kartanluku