As25 Asumisen arkea: Millaisia eri ainealueiden sisältöjä kurssiin voidaan sisällyttää? (Jyväskylän aipe-päivien satoa 2020)

Katso suomen kielen oppisisällöt osaansuomea.fi

Harjoittele suomen kielen testiin. Tee tehtävät ja lihota alkuperäiset tekstit omaan vihkoosi.