Suomen kieli korkeakouluopinnoissa

Taru Toppola

Ajankohtainen aihe mediassa tällä hetkellä: 

Yleistä aiheesta

 • Ulkomaalainen opiskelija Suomessa on tyypillisesti ammattikorkeakouluopiskelija
 • Puolet kv-opiskelijoista suunnittelee jäävänsä töihin Suomeen
 • Ero työllistymisessä valmistumisen jälkeen merkittävä
 • Vapaan sivistystyön suomen kielen kursseille hakeutuu jonkin verran opiskelijoita, mutta omaehtoista opiskelua ei tueta tai aika ei riitä
 • Kotoutumiskoulutukseen tulee useita ammattikorkeakoulun opiskelijoita, jotka eivät löydä töitä Suomesta puutteellisen kielitaidon ja verkostojen puuttumisen vuoksi
 • Työllistyminen tapahtuu usein kotoutumiskoulutuksen aikana riippuen ammatista.

Hamkin haastattelututkimuksen tuloksia

”HAMK tarjoaa riittävästi suomen kielen opintoja, jotta voin työllistyä omalle alalleni.” Vastausten keskiarvo 2,64

“Sure, well to be honest, before I come, I didn’t know anything about Finland, and it was just an option in the list of Erasmus, it was actually the best option in the list that I had, so that was my goal because this is the only one that teaches like 100 % in English, so I said Finland.” (opiskelija, 33 v.)

“Tarvitsen lisää suomen kielen opintoja ennen kuin voin työllistyä Suomessa.” Vastaajista 60,5 % sijoitti tämän kolmen tärkeimmän kohteen joukkoon.

”Kiinnittyminen suomalaisiin yhteisöihin ja paikallisten kavereiden ja harrastusporukoiden löytäminen onkin ensiarvoisen tärkeää, jotta kansainväliset osaajat saadaan pidettyä alueella myös opintojen päätyttyä.”

​Vetovoimaa ja työntövoimaa

 Vetovoima korkeakouluopintoihin Suomeen

 • laadukas koulutus
 • englanninkielinen koulutus
 • hyvät mahdollisuudet työskennellä
 • turvallinen ja vakaa maa
 • perhesuhteet

 

Työntövoima valmistumisen jälkeen

 • suomen kielen vaatimukset työpaikoilla
 • vaikeus löytää töitä
 • hankalat oleskelulupakäytänteet
 • jokseenkin sulkeutunut yhteiskunta, jos ei perhesuhteita Suomessa, on matala kynnys muuttaa

Suomen kielen opiskelun tärkeys

 • Alkeistaso (A1-taso): Työelämän sisääntuloammatti, yhteiskuntaan tutustuminen
 • Peruskielitaidon alkutasot (A2-taso): Kieliharjoittelu työssä, harrastusten kieli
 •  Peruskielitaito (B1-taso): Työharjoittelu omassa ammatissa, aktiivinen toimiminen yhteiskunnassa, YKI-testi ja kansalaisuus
 • Itsenäinen kielitaito (B2-taso): Korkeakouluopiskelu suomeksi, työskentely suomeksi

Lähteet

 

Juusola, H., H. Nori, A. Lyytinen, V. Kohtamäki ja J. Kivistö (2021) Ulkomaiset tutkinto-opiskelijat suomalaissa korkeakouluissa. Miksi Suomeen on päädytty ja kiinnostaako työskentely Suomessa opintojen jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:14. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-833-5

 

Kuokkanen, K. (2023) Espoolainen Nagendra Singh paljastaa, miksi moni korkea­koulutettu maahan­muuttajakin pelkää puhua suomea. Helsingin Sanomat 19.6.2023. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009645860.html?share=5f3a1b7149a8011790afa9ac2e26293b

 

Tuominen, R. ja P. Kolho (2023). Kansainväliset osaajat Suomeen – mahdoton tehtävä? HAMK Unlimited Journal, 23.3.2023. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023032032437