fysiikan, kemian ja matematiikan materiaalit

materiaalit

 

Yhteissuunniteltu kemian materiaali: Päättövaiheen kemian kurssi ke1

tekstikirja + harjoituskirja

Perustaitojen oppimista vahvistavat opiskelumateriaali: Alkuvaiheen ympäristö- ja luonnontiedon kurssi Ayl2: Luonnon rakenteet