kuvanlukutaito

Kuvanlukutaito on taito, jota pitää opetella. Kuvan lukemiseen ei tarvitse suomen kielen sanastoa vaan kulttuurista tietoutta. Kuvassa on runsaasti vihjeitä, mutta harvoin yksiselittäisiä vastauksia. Tästä syystä kuvanlukutaito vaatii aina enemmän päättelyä kuin tekstin lukeminen. Vielä vaativampaa on ristiriitojen tunnistaminen kuvasta, sillä se vaatii jo melko paljon kulttuurista tuntemusta ja päättelytaitoa. Vaativin taso on kuvan ja tekstin ristiriitojen tunnistaminen, sillä näihin tehtäviin yhdistyy lisäksi vielä sanaston hallinnan vaatimus.

esimerkkitehtäviä

Katso kuvaa. Mitä voit päätellä kuvasta?

Katso kuvaa. Löydätkö ristiriidan kuvassa?