H5P-tehtävät etäopetuksen apuna

Jari Sarjan H5P-opas

 

H5P-tehtäväesimerkkejä

Näin käytät H5P-tehtäviä monipuolisesti digitaalisessa oppimisessa.

1) Arithmetic Quiz – laskutehtäviä

2) Drag and Drop -raahaa ja pudota

3) Drag the Words – sanojen yhdistelytehtävä

4) Fill the Blanks – aukkotehtävä

5) Find Multiple Hotspots – monta kuvaan upotettua aluetta

6) Find the Hotspot – yksi kuvaan upotettu alue

7) Image Sequencing – kuvien järjestäminen

8) Mark the Words – sanojen korostaminen

9) Multiple Choice – monivalinta

Tähän liittyy kuuntelu

10) Quiz (Question Set) – kysymyspatteri

11) Single Choice Set – monivalinta, johon yksi oikea vastaus

12) Summary – tiivistelmän tekeminen kysymyksiin vastaamalla

13) True/False Question – oikein/väärin-väittämiä

14) Essay – essee

15) Image Pairing – yhdistä kuvat

16) Audio Recorder

17) Flashcards – opettelukortit

18) Image Hotspots – kuvan kuumat pisteet

19) Image Slider – liu’utettava kuvaesitys

20) Interactive Video

21) Speak the Words – vastaa kysymykseen puhumalla

22) Speak the Words Set – vastaa kysymyksiin puhumalla

23) Timeline – aikajana

24) Virtual Tour 360 – virtuaalikierros 360

25) Dictation – sanelu

26) Accordion – tietohaitari

27) Agamotto – muuntuva kuva

28) Chart – kaavio

29) Collage – kuvakollaasi

30) Column – useita tehtäviä samaan kehykseen

31) Course Presentation – diaesitys

32) Dialog Cards – käännettävät multimediakortit

33) Guess the Answer – arvaa vastaus

34) Image Juxtaposition – kuvavertailu

35) Memory Game – muistipeli

36) Personality Quiz – persoonallisuustesti

37) Documentation Tool – projektin dokumentointi