Vanajaveden Opistossa projektisuunnittelija toteutti perustaitotietoista yhtäaikaisopettajuutta työelämäopettajan kanssa kotoutumiskoulutuksen digisuomitunneilla. Kertoja oli kuusi, joista yhtenä työelämäopettaja oli poissa. Opetuskerta oli kerrallaan 90 minuuttia. Ryhmä oli ensimmäisen moduulin ryhmä, joka oli opiskellut projektin alkaessa noin kaksi kuukautta. Ryhmässä oli sekä korkeasti koulutettuja että opiskelijoita, joilla ei ollut peruskoulutusta kotimaastaan.

Tavoitteena oli tehostaa ja uudistaa opiskelijoiden kanssa harjoitettavia tietoteknisiä tehtäviä. Projektisuunnittelija toimi perustaito-opettajana ja työelämäopettaja omassa roolissaan. Suunnitelman mukaan tehtävät sidottiin opetussuunnitelman mukaisiin teemoihin ja digiopetussuunnitelman mukaisiin opiskeltaviin digitaalisiin perustaitoihin. Näitä olivat:

 1. tietokoneen perustoiminnot
 2. taulukko-ohjelman käyttö
 3. karttaohjelmien käyttö
 4. tekstinkäsittely
 5. sähköpostin ja Google Driven käyttö.

Projektisuunnittelija suunnitteli digisuomen tunnit ja työelämäopettaja jatkoi päivää omilla materiaaleillaan digisuomen tunnilla käytyjä asioita niihin sisällyttäen. Perustaito-opettaja aloitti päivän aiheen esittelyllä ja tehtävänannolla, jonka jälkeen opiskelijat aloittivat omatoimisen työskentelyn, joskus parin kanssa, joskus yksin. Opettajat kiersivät auttamassa ryhmää ja perustaito-opettaja myös havainnollisti edessä tietokoneella tehtäviä.

Opetuskerrat sujuivat hyvin. Ryhmä hyötyi kahdesta opettajasta, joilla oli omat vahvuusalueensa. Työelämäopettaja sai ideoita omaan digisuomen opetukseensa ja projektisuunnittelija sai paremman käsityksen ryhmän tasosta ja tarvittavasta materiaalista. Opiskelijat saivat henkilökohtaisempaa ja monipuolisempaa ohjausta ja laadukkaat materiaalit. Yhtäaikaisopettajuus on hyvä tapa saada tietoa liikkeelle useaan suuntaan. Opiskelijat ovat tilanteessa läsnä oppijoina ja opettajat oppivat toisiltaan.

Artikkelikuva on taulukko-ohjelman lopputuotos, aloituspohjan löydät täältä: https://osaansuomessa.fi/taulukko-ohjelmat/

Yhtäaikaisopettajuuden tuntisisällöt

13.1.2020 8.30-10.00

 • Teema: Kertotaulut 1-12, taulukko-ohjelma
 • Väline: Excel
 • Taidot: taulukointi, taulukossa liikkuminen, muotoilut, tulostaminen

20.1. 8.30-10.00

 • Teema: Kirjastokorttihakemus, henkilötietojen täyttö
 • Väline: täytettävä PDF, tulostin
 • Taidot: sanasto, omien henkilötietojen täyttö, tulostaminen

27.1. 8.30-10.00

 • Teema: Opiskelupäiväkirja, menneestä kertominen
 • Väline: Google Docs, Osaansuomessa.fi sanelut
 • Taidot: tekstinkäsittely, sanelusta kirjoittaminen, oikeinkirjoitus

3.2. 8.30-10.00

 • Teema: Mistä mihin?
 • Väline: Google Maps, Reittiopas
 • Taidot: kartan käyttö, välimatkan arviointi ja mittaaminen

10.2. 8.30-10.00

 • Teema: Opiskelupäiväkirja, menneestä kertominen
 • Väline: Google Docs, Osaansuomessa.fi sanelut
 • Taidot: tekstinkäsittely, sanelusta kirjoittaminen, oikeinkirjoitus

17.2. 8.30-10.00

 • Teema: Kirjoittaminen
 • Väline: Näppäimistö, Word
 • Taidot: näppäimistön verbit, operaatiot, funktiot