Osaan yhteiskunnan perusrakenteet

Materiaalikokonaisuus on suunnattu opiskelijoille, joiden kielitaito on eurooppalaiseen viitekehitykseen suhteutettuna alle B1.1. Materiaalin ovat tehneet aineenopettajat ja suomen kielen opettaja yhteistyössä.

Materiaali tukee perusopetuksen yhteiskuntaopin opiskelua ja se soveltuu käytettäväksi esimerkiksi aikuisten maahanmuuttajien alkuvaiheen opetuksessa ja kotoutumiskoulutuksessa.

Materiaali tukee erityisesti opiskelijan perustaitojen eli lukutaidon, numerotaitojen sekä tieto- ja viestintätekniikkataitojen kehittymistä.

Osaan! – avaimia aikuisten perustaitoihin on Euroopan sosiaalirahaston ja valtion rahoittama kaksivuotinen hanke, jonka tavoite on Taito-ohjelman mukaisesti aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen parantaminen. Tähän tavoitteeseen päästään kouluttajien ja opettajien ainerajat ylittävät yhteistyöllä ja tästä syntyvällä materiaalilla. Hanketta toteuttavat Vanajaveden Opisto, Ammattiopisto Tavastia ja Otavan Opisto.

 

Tekijät

Juha Mäkirinta

Taru Toppola

 

 Sisältö:

 

  1. Tavallinen suomalainen
  2. Perheet Suomessa
  3. Asuinalueeni ja kotikuntani
  4. Suomen valtio
  5. Suomen väestö
  6. Yhteiskunnan rakenne ja toiminta
  7. Hyvinvointiyhteiskunta
  8. Valta ja valtion tehtävät
  9. Velvollisuudet ja oikeudet
  10. Ulkomaiden kansalaiset Suomessa

Materiaalit: