As216 Monimediainen ympäristö

Opiskelutaidot

Oppimisympäristöt

Lähdekriittisyys

Kuvanlukutaito

Kymmensormijärjestelmä

Puhekieli

Lukuäly, tekstilajit

Tekstin sävy; ironia, sarkasmi, satiiri