Kestävä kehitys

ESR-hanke Osaan! – avaimia aikuisten perustaitoihin perustuu Euroopan Sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmaan toimintalinjaan 4:  Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen. Sen erityistavoite on erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

TOIMINTALINJA 4

Erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

• Hankkeen toimenpiteillä edistetään välittömästi tai välillisesti koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä tai muita siirtymiä työelämän muutosvaiheissa.

• Hankkeen toimenpiteillä edistetään koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien osaamista ja sitä kautta työllistymismahdollisuuksia.

• Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja, edistetään ennakoivaa lähestymistapaa tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin.

• Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä.

• Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa.

• Hanke tukee yhdenvertaisuutta.

• Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita.

 

Hanke on sitoutunut noudattamaan Euroopan sosiaalirahaston kestävän kehityksen periaatteita: