YMPÄRISTÖ

Seterran sivut – opiskele maailmankartta

Ayl2: Luonnon rakenteet

 

OPS

Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia. Hahmotellaan aineen muutosten periaatetta tutustumalla palamiseen, yhteyttämiseen ja veden kiertokulkuun. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuttumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen.

 

tärkeys 1-3
1= ehdottomasti välttämätön
2 = hyvin tärkeä
3 = kohtuullisen tärkeä

 

 

verbit adjektiivit substantiivi muut sanat / huomiot
mitata, 1 mittauspiste
eristää, 2 materiaali, 2
palaa, 2 palava, 3 palaminen, 2
muuttua, 1 olomuoto, muoto (aineesta) 1
höyrystyä, 3 kaasumainen, 3 kaasu, 1
sulaa, 2 nestemäinen, 3 neste, 1
jähmettyä, 2 kiinteä, 1 kiinteä, 1
alkuaine, 2
yhdistyä, 2 yhdiste, 1
vaatia aine, 1
vapauttaa liekki, 3
yhteyttää, 1 yhteyttävä, 3 yhteyttäminen, 1
tuottaa, 1 tuottaja, 2
kuluttaa, 1 kuluttaja, 2
hävitä, 1 energia, 1
säilyä, 1 lämpöenergia ja lämpö (fysiikan käsitteenä), 1
haihtua, 2 kemiallinen energia, 3
tiivistyä, 2 liike-energia, 3
virrata, 3 säteilyenergia, 3
kiertokulku, 3
kemiallinen, 1 kemia, 2
fysikaalinen, 1 fysiikka, 2
reagoida, 2 reaktio, 1
reaktioyhtälö, 2
perustaa syvyys
lämpötila
seurata seuranta
johtua taulukko
maapallo
liikkua lihas
hengittää, 3 soluhengitys, 2
lähtöaine, 3
lopputuote, 3
tasapaino (reaktiossa), 3
reaktionuoli
CO2  hiilidioksidi, 1
alaindeksi, 3
O2 happimolekyyli, 2
C6H12O6 glukoosi, 1
merkittävä kasvillisuus, 2
tulkita (havainnot) tulkinta
päätellä (havainnoista) päätelmä
tulos, 1
diagrammi = kuvaaja, 1


Substantiivit: -us, -ys -sanat