23.10.2019 Ammattiopiston asiantuntijapaja

Vierumäellä tuotettiin opetusmateriaalia yli oppiainerajojen

Kokoonnuimme yhdeksän opettajan voimin Vierumäelle ennen syysloman alkua. Päivän pääasiallinen tavoite oli keskustella eri kokoonpanoissa eri kurssien sisällöistä. Fokuksessa olivat pariopettajuus ja yhteisesti suunniteltavat kurssit Ammattiopisto Tavastiassa. Historian ja suomen kielen opettajat suunnittelivat alkuvaiheen historiakurssin sisältöä ja teemoihin sopivia rakenteita aamupäivän työskentelyssä. Kotitalousopettaja ja biologian opettaja pohtivat projektipäällikön kanssa, miten ravinto, kotitalousopetus ja ihmisen biologia voidaan liittää yhteen. Numeropajassa suomen ja englannin kielen opettajien näkökantoja avarsi matematiikan opettaja. Ryhmän teemana oli miten ravinto, terveys, digi ja numerot voidaan liittää yhteen suomen ja englannin kielen opetuksessa.

Iltapäivällä ryhmiä sekoiteltiin, mutta pitäydyttiin osittain samoissa aiheissa. Loppusyksyn aikana on tarkoitus saada valmiiksi oppimateriaalia suomen kielen kursseihin (As213 ja As212), terveystiedon kurssiin (Ate1) ja luonnontieteiden kurssin (Ayl1). Näihin kursseihin saatiin hyviä ideoita innokkaiden opettajien ryhmätyöskentelyn avulla. Tämän päivän perusteella voimme jälleen todeta, että viisaus lisääntyy ja uusia ideoita syntyy silloin parhaiten, kun olemme oman laatikkomme ulkopuolella, pohdimme tuttujakin kysymyksiä ihan eri kantilta ja saamme työskennelle ihmisten kanssa, jotka ehkä ajattelevat asioista eri tavalla. Meitä kaikkia kuitenkin yhdistää sama kohderyhmä ja yhtenevät tavoitteet. Näiden asioiden johdosta tämän hankkeen luotsaaminen on ihan loistojuttu!