23.8.2019 Arjen digitaitojen jäljillä

Kesäloman jälkeen Osaan!-hankelaiset ovat levänneitä ja innokkaina tositoimiin! Osaan! kävi kurkkimassa, miten kansalaisopistoissa opitaan perus- ja digitaitoja. Kansalaisopistojen Liiton järjestämässä teemapäivässä käsiteltiin muun muassa selkokieltä ja sen tärkeyttä kansalaisopistojen opetuksessa, oppimisen ilon saavuttamista olennaisena osana oppimistapahtumaa ja kurssien ja niiden arviointien osaamisperustaisuudesta. Osaamisperustaisuus korostuu voimakkaasti kieltenopetuksessa, sillä taitotasot määritellään sen mukaan, mitä opiskelijat osaavat. Tätä samaa ideaa sovelletaan myös perinteisempään numeroarviointiin esimerkiksi Ammattiopisto Tavastiassa, mutta se on vielä melko läpinäkymätöntä, kun lopputuote on abstrakti numero. Osaan!-hankkeen materiaaleissa osaamisperustaisuus tuodaan läpinäkyväksi, kun tuotetussa materiaalissa myös osaamistavoitteet ovat kirjattuna.

Vanajaveden Opistossa digitaitoja kartuttavat Mikko Itävaara ja Mika Pelvola OPH:n rahoittamassa hankkeessa Arjen digitaidot haltuun. Arjen digitaidot haltuun järjestää muun muassa digimessut Vanajaveden Opistolla 20.9.2019, jossa kaikki saavat tutustua samalla kerralla suureen osaan arjessa tarvitsemiinsa sähköisiin palveluihin. Sen sisarhankkeissa on tuotettu paljon uutta, tässä muutamia poimintoja: Tukiopetuksen tarjoaminen niitä kaipaaville valtionosuustuntien opiskelijoille, tekoälysovellukset perustaitojen tueksi, opistolla tarjotut tietoiskut ajankohtaisista digitaalisen aikakauden aiheista kuten lasten ja nuorten turvallinen netinkäyttö ja vertaistuen tärkeys oppimisessa. Nämä kaikki ovat hyvin hyödyllisiä ja tarpeellisia työkaluja oppijoille ja opettajille, ja kun ne on toteutettu selkeällä kielellä ja esteettömässä muodossa, myös meidän kohderyhmämme pääsee niistä nauttimaan.