9.10.2019 Arviointi ja itsearviointi hankkeessa

Olimme Taikoja-hankkeiden tapaamisessa 19.9. Pasilassa, ja tapaamisen teemana oli arviointi ja itsearviointi. Arviointi on opetusmaailmassa tällä hetkellä hyvin ajankohtainen aihe. Opettajalle opiskelijoiden arviointi on luonnollinen osa opettajan työtä ja siihen osaamme jo työaikaa varata. Opiskelijatkin arvioivat koulutusta: moduulien 2, 3 ja 4 lopussa opiskelijat tekevät Opal-palautteen. Lisäksi suurin osa opettajista pyytää kurssin lopussa palautetta kurssista.

 

Itsearviointi, sen sijaan, on taito, jota kaikkien tulee tietoisesti harjoitella. Sekä opiskelijan että opettajan tulee kyetä arvioimaan omia toimiaan. Arvioinnin ensisijaisena kohteena tulisi olla opiskelijoiden oppimisteot. Mitä opiskelijat tekevät tunnilla ja miten opettajan teot ja harjoitteet hyödyttävät oppimisprosessia? Arvioinnin päämäärä on toiminnan ohjaaminen oikeaan suuntaan. Opettaja arvioi toteutettuja harjoitteita ja niiden hyötyjä oppimisprosessissa ja oppija taas arvioi omaa toimintaansa luokassa ja sen ulkopuolella. Vanajaveden kotoutumiskoulutuksessa ryhmät tekevät itsearviointia moduulien keskellä ja lopussa. Yksinkertaisen, taitotasoasteikkoa opettavan, opiskelijalle suunnatun itsearvioinnin löydät sivulta: https://osaansuomessa.fi/opiskelutaidot/

 

Myös hankkeen täytyy arvioida omia toimiaan. Osaan!-hankkeen projektipäällikkö seuraa jokaisen hanketyöntekijän toimia kuukausittain ja ohjaa toimintaa hankkeen tavoitteita kohti. Lisäksi hankkeella on oma ohjausryhmänsä, joka arvioi etenemistä ja jatkoa puolen vuoden välein. Olemme tehneet useita kyselyitä ja kartoituksia heti hankkeen alettua, ja toimintaa on säädetty näiden pohjalta. Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen nykytila -kysely antoi hankkeelle lisäviitoitusta mutta myös vahvistusta siitä, että Osaan! tekee erittäin tarpeellista työtä.