20.9.2019 Puheenvuoro Umako-koulutuksessa

Tänään on tunnustettava tosiasia, että kesä kääntyy kohti syksyä ja päivät lyhenevät lyhenemistään. Miksi syksyllä päivät ovat lyhyempiä kuin kesällä? Kuuluuko tämä asia yleissivistykseen ja olisiko se ymmärtämisen arvoinen asia perustaitokoulutuksissa?

Suomeen perustettiin ensimmäinen kansalaisopisto 120 vuotta sitten ja silloin opistotoiminnalle määriteltiin tavoitteet seuraavasti:

”Tavoitteena oli tieteelliseen tietoon perustuvalla opetuksella nostaa ihmisten sivistystaso sellaiseksi, että työväenluokka kykenisi omin avuin osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja parantamaan olojaan.”

Pääsimme esittelemään hanketta Kansalaisopistojen liiton Umako-koulutuksessa, joka keräsi yleisöä noin 60 henkeä ympäri Suomea. Keskustelu oli vilkasta ja mukaan tarttui uutta tietoa mm. koulutuskentän laajuudesta ja Helsingin Aikuisopiston ohjaustoiminnan arkikäytännöistä Pertti Pyhtilän terveisten saattelemina.

Osaan- hankkeen puheenvuoron viesti oli, että haluamme tässä hankkeessa kiinnittää huomiota siihen, että valitessamme opetettavia sisältöjä huomioisimme painokkaasti kaikki oleelliset perustaidot ja niiden kehittämisen. Opiskelijan kapasiteetti uuden sanavaraston kasvattamisessa on rajallinen, joten kaikkien olisi hyvä listata pieni määrä käsitteitä, kysymyksiä ja muita sanoja, jotka täytyy omaksua. Toivottavaa tietysti olisi, että sanasto ja muu tieto kumuloituisi ja opiskelija pääsisi eteenpäin. Tavoitteena meillä kaikilla on auttaa opiskelijaa ulkoa oppimisesta asian ymmärtämiseen ja sitä kautta omaksutun tiedon soveltamiseen. Meidän kaikkien pitäisi tarjota opiskelijoille mahdollisuus tarkastella maailmaa uusilla silmälaseilla, kehittää luku- ja kirjoitustaidon lisäksi muistia ja ongelmanratkaisutaitoja sekä avata heille numeroiden ja tietotekniikan kiehtova maailma. Arkielämä on täynnä mielenkiintoisia kysymyksiä ja ihmettelyn aiheita. Miksihän metri on muuten metri, ja miksi minuutissa on 60 sekuntia?