25.2.2019 Vierailu Vantaan Aikuisopistossa

Osaan! -hankkeen tavoitteina on aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen kehittämisen lisäksi myös verkostoituminen ja koulutus- ja materiaalitarpeiden kartoitus. Tarkoituksena on kartoittaa perustaitojen opetusta eri oppilaitoksissa, joissa opetetaan maahanmuuttajia. Tänään vierailimme Vantaan Aikuisopistossa, koska halusimme täydentää kokonaiskuvaamme aikuisten maahanmuuttajien peruskouluopinnoista. Vantaalla on tehty pitkään ja ansiokkaasti työtä alkuvaiheen opetuksen parissa ja siellä on uskottu ryhmäopettajan malliin.

Tässä listattuna pohdittavia kysymyksiä, joihin haemme vastauksia:

  • Millaiset materiaalit ja OPSit on käytössä ja miten reaaliaineita opetetaan ja miten oppiainesisällöt nivoutuvat toisiinsa?
  • Miten alkuvaihe ja päättövaihe sitoutuvat keskenään ja miten vaatimuksiin päättövaiheessa valmistaudutaan?
  • Millaisia haasteita perustaidoissa on kullakin tasolla?
  • Millaisista perustaitoa kehittävää materiaalia kaivataan, millaista koulutusta kaivataan? Mitkä ovat erityisiä ongelmakohtia?

Marja Repo esitteli Vantaan Aikuisopistoa. Peruskoulussa käytössä on viisijaksoinen lukuvuosi ja kurssit ovat väljästi vuoden aikana. Yläikäraja opinnoissa on 29 vuotta. Lähiopetusta on 28-30 tuntia. Tietokoneluokkia kaksi ja luokat ovat alkuvaiheen käytössä usein. Myös tabletit ovat käytössä.

Ryhmissä tarvitaan paljon kotouttavaa ja tukevaa ohjausta ja toimintaa. Reaaliaineissa käytetään esim. Selkeästi Suomessa -kirjaa, reaaliaineen käsittely niin, ettei opettajan tarvitse olla erikoistunut alaan. Tietokoneilla käydään pääosin tekstinkäsittelyä ja sähköpostin käyttöä. Alkuvaihe mielletään luokkien 6 ja 7 käymiseksi. Oppimateriaaleina hyödynnetään mm. erityisopetuksen kirjoja.

Päättövaiheessa on tällä hetkellä 3 ryhmää. Päättövaihe vastaa 8:tta ja 9:ttä luokkaa. Päättövaiheessa yksi opettaja opettaa kaikki reaaliaineet. Kaikki opettajat ovat ammatillisia opettajia. Aineenopettajat ovat hyvin kielitietoisia Vantaan Aikuisopistolla. Opistolla on myös päättövaiheessa kahden viikon TET-jaksot kaksi kertaa vuodessa.

Päättöarviointi aiheuttaa ongelmia varmasti joka puolella maata, koska kriteerit on annettu arvosanalle kahdeksan. Opetushallituksen linjaukset ja arkipäivän realismi eivät aina kohtaa. Yksikään materiaali ei sinällään sovellu, joten opettajan materiaali voi olla hiukan pirstaleista. Perustaidoissa on vakavia puutteita, jotka pyritään paikkaamaan ennen päättövaihetta.

Materiaalitoiveita esitettiin esimerkiksi nuorille arjen matematiikkaan ja materiaalia, joka tukee kotoutumista. Kartanluku on hyvin vaikeaa ja hahmottaminen on haastavaa. Tähän tarvitaan lisää opetusmateriaalia. Myös alkutason maantietoa ja esimerkiksi arjen karttojen lukutaitoa ja hahmottamista kehittävää materiaalia kaivataan.

Suomen opettajat olivat sitä mieltä, että suomen kielen opetussuunnitelmassa on suppeat aiheet kursseittain ja reaaliaineiden sisältöjen tuomista suomen opetukseen kannatettiin.

Pyrimme järjestämään yhteisen koulutusiltapäivän pääkaupunkiseudulle. Aiheena voisi esimerkiksi olla numerotaidot alkutasolla, toiminnallinen matematiikan opetus ja numerotaitojen tuominen kaikkeen opetukseen. Moni opettaja puurtaa kovin yksin opetussuunnitelman ja materiaalin kanssa, joten kaikki yhteinen tekeminen yhteisen asian äärellä nostaisi varmasti opetuksen laatua ja antaisi uutta näkökulmaa tuntisuunnitelmiin. Mielellämme ujuttautuisimme mukaan AIPE-verkostoon.

Kiitos Marjalle, Maj-Idalle, Marinalle ja Minnalle inspiroivasta keskustelutilaisuudesta. Olemme jälleen askelen verran edenneet kohti täydellistä …