Valitse sivu
Ilmoittaudu aipe-päiville Jyväskylään!

Ilmoittaudu aipe-päiville Jyväskylään!

24.10.2019 Ilmoittaudu aipe-päiville!

Osaan! -hanke järjestää Jyväskylässä perjantaina 17.1.2020 aikuisten maahanmuuttajien perustaitopäivän opettajille. Aiheina ovat mm. perusopetuksen päättöarvioinnin uudistuminen, numeroitaitojen opettaminen ja uudenlainen oppimateriaalin tuottaminen. Tervetuloa!

Kutsu aipe 17.1.2020

Ilmoittautuminen           31.12.2019 mennessä: ilmoittaudu tästä!

Lisätietoja                      juha.makirinta@kktavastia.fi, puhelin 040 8696413

 

Ammattiopiston asiantuntijapaja

Ammattiopiston asiantuntijapaja

23.10.2019 Ammattiopiston asiantuntijapaja

Vierumäellä tuotettiin opetusmateriaalia yli oppiainerajojen

Kokoonnuimme yhdeksän opettajan voimin Vierumäelle ennen syysloman alkua. Päivän pääasiallinen tavoite oli keskustella eri kokoonpanoissa eri kurssien sisällöistä. Fokuksessa olivat pariopettajuus ja yhteisesti suunniteltavat kurssit Ammattiopisto Tavastiassa. Historian ja suomen kielen opettajat suunnittelivat alkuvaiheen historiakurssin sisältöä ja teemoihin sopivia rakenteita aamupäivän työskentelyssä. Kotitalousopettaja ja biologian opettaja pohtivat projektipäällikön kanssa, miten ravinto, kotitalousopetus ja ihmisen biologia voidaan liittää yhteen. Numeropajassa suomen ja englannin kielen opettajien näkökantoja avarsi matematiikan opettaja. Ryhmän teemana oli miten ravinto, terveys, digi ja numerot voidaan liittää yhteen suomen ja englannin kielen opetuksessa.

Iltapäivällä ryhmiä sekoiteltiin, mutta pitäydyttiin osittain samoissa aiheissa. Loppusyksyn aikana on tarkoitus saada valmiiksi oppimateriaalia suomen kielen kursseihin (As213 ja As212), terveystiedon kurssiin (Ate1) ja luonnontieteiden kurssin (Ayl1). Näihin kursseihin saatiin hyviä ideoita innokkaiden opettajien ryhmätyöskentelyn avulla. Tämän päivän perusteella voimme jälleen todeta, että viisaus lisääntyy ja uusia ideoita syntyy silloin parhaiten, kun olemme oman laatikkomme ulkopuolella, pohdimme tuttujakin kysymyksiä ihan eri kantilta ja saamme työskennelle ihmisten kanssa, jotka ehkä ajattelevat asioista eri tavalla. Meitä kaikkia kuitenkin yhdistää sama kohderyhmä ja yhtenevät tavoitteet. Näiden asioiden johdosta tämän hankkeen luotsaaminen on ihan loistojuttu!

 

 

Arviointi ja itsearviointi

Arviointi ja itsearviointi

9.10.2019 Arviointi ja itsearviointi hankkeessa

Olimme Taikoja-hankkeiden tapaamisessa 19.9. Pasilassa, ja tapaamisen teemana oli arviointi ja itsearviointi. Arviointi on opetusmaailmassa tällä hetkellä hyvin ajankohtainen aihe. Opettajalle opiskelijoiden arviointi on luonnollinen osa opettajan työtä ja siihen osaamme jo työaikaa varata. Opiskelijatkin arvioivat koulutusta: moduulien 2, 3 ja 4 lopussa opiskelijat tekevät Opal-palautteen. Lisäksi suurin osa opettajista pyytää kurssin lopussa palautetta kurssista.

 

Itsearviointi, sen sijaan, on taito, jota kaikkien tulee tietoisesti harjoitella. Sekä opiskelijan että opettajan tulee kyetä arvioimaan omia toimiaan. Arvioinnin ensisijaisena kohteena tulisi olla opiskelijoiden oppimisteot. Mitä opiskelijat tekevät tunnilla ja miten opettajan teot ja harjoitteet hyödyttävät oppimisprosessia? Arvioinnin päämäärä on toiminnan ohjaaminen oikeaan suuntaan. Opettaja arvioi toteutettuja harjoitteita ja niiden hyötyjä oppimisprosessissa ja oppija taas arvioi omaa toimintaansa luokassa ja sen ulkopuolella. Vanajaveden kotoutumiskoulutuksessa ryhmät tekevät itsearviointia moduulien keskellä ja lopussa. Yksinkertaisen, taitotasoasteikkoa opettavan, opiskelijalle suunnatun itsearvioinnin löydät sivulta: https://osaansuomessa.fi/opiskelutaidot/

 

Myös hankkeen täytyy arvioida omia toimiaan. Osaan!-hankkeen projektipäällikkö seuraa jokaisen hanketyöntekijän toimia kuukausittain ja ohjaa toimintaa hankkeen tavoitteita kohti. Lisäksi hankkeella on oma ohjausryhmänsä, joka arvioi etenemistä ja jatkoa puolen vuoden välein. Olemme tehneet useita kyselyitä ja kartoituksia heti hankkeen alettua, ja toimintaa on säädetty näiden pohjalta. Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen nykytila -kysely antoi hankkeelle lisäviitoitusta mutta myös vahvistusta siitä, että Osaan! tekee erittäin tarpeellista työtä.