Valitse sivu
H5P etäopetuksen apuna

H5P etäopetuksen apuna

H5P- tehtäväesimerkkejä

1) Arithmetic Quiz – laskutehtäviä

2) Drag and Drop -raahaa ja pudota

3) Drag the Words – sanojen yhdistelytehtävä

4) Fill the Blanks – aukkotehtävä

5) Find Multiple Hotspots – monta kuvaan upotettua aluetta

6) Find the Hotspot – yksi kuvaan upotettu alue

7) Image Sequencing – kuvien järjestäminen

8) Mark the Words – sanojen korostaminen

9) Multiple Choice – monivalinta

Tähän liittyy kuuntelu

10) Quiz (Question Set) – kysymyspatteri

11) Single Choice Set – monivalinta, johon yksi oikea vastaus

12) Summary – tiivistelmän tekeminen kysymyksiin vastaamalla

13) True/False Question – oikein/väärin-väittämiä

14) Essay – essee

15) Image Pairing – yhdistä kuvat

16) Audio Recorder

17) Flashcards – opettelukortit

18) Image Hotspots – kuvan kuumat pisteet

19) Image Slider – liu’utettava kuvaesitys

20) Interactive Video

21) Speak the Words – vastaa kysymykseen puhumalla

22) Speak the Words Set – vastaa kysymyksiin puhumalla

23) Timeline – aikajana

24) Virtual Tour 360 – virtuaalikierros 360

25) Dictation – sanelu

26) Accordion – tietohaitari

27) Agamotto – muuntuva kuva

28) Chart – kaavio

29) Collage – kuvakollaasi

30) Column – useita tehtäviä samaan kehykseen

31) Course Presentation – diaesitys

32) Dialog Cards – käännettävät multimediakortit

33) Guess the Answer – arvaa vastaus

34) Image Juxtaposition – kuvavertailu

35) Memory Game – muistipeli

36) Personality Quiz – persoonallisuustesti

37) Documentation Tool – projektin dokumentointi

Varga-Neményi-matematiikkapaja

Varga-Neményi-matematiikkapaja

Matematiikkaa toiminnallisesti ja oivaltaen aikuisille oppijoille

Tervetuloa hankkimaan työkaluja toiminnallisen ja oivaltavan oppimisympäristön luomiseen.

Päivän aikana saat käsityksen Varga–Neményi -menetelmällisen matematiikan opetuksen perusteista ja ydinsisällöistä.

Aika ja paikka

29.4.2020, kello 10-16, Vanajaveden Opisto, Hämeenlinna, Jaakonkatu 28, luokka 1560.

Kohderyhmä

Koulutuspäivä soveltuu kaikille aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen opettajille. Toivotamme tervetulleiksi matematiikan opettajat, luku- ja kirjoitustaidon opettajat, suomen kielen opettajat sekä kaikkien muidenkin aineiden opettajat, jotka haluavat omassa opetuksessaan ottaa huomioon laajaalaisesti matemaattisten ajattelutaitojen kehittämisen.

Koulutuksen sisältö

Osaan!-hanke järjestää aikuisten maahanmuuttajien opettajille koulutuspäivän, jossa keskitytään matematiikan opetuksen perusteisiin. Matematiikka on abstrakti tieteenala, mutta matematiikan oppimisen perusta on konkretiassa. Siksi konkreettisuutta ja oppijan omaa kokemusta ei voida ohittaa perusteita opiskeltaessa, olipa matematiikan oppjjan ikä mikä tahansa.

Matematiikan oppimisessa olennaisia taitoja ovat hyvä lukukäsitteen ymmärtäminen, lukujen sujuva käsittely sekä opitun soveltaminen. Varga–Neményi -menetelmän keskeisenä lähtökohtana on, että opiskelijat puhuvat ja kirjoittavat sekä suomen että matematiikan kielellä itse tekemistään havainnoista. Oivaltaminen ja ymmärtäminen johdattelevat matemaattiseen ajatteluun. Säännöt ja kaavat, joita oppija ei ymmärrä, eivät kannattele osaamista eteenpäin.

Koulutuksessa perehdytään tiettyihin matematiikan oppimisen kannalta keskeisiin teemoihin. Sisältöinä ovat lukukäsitteeseen, lukutuntumaan, laskutaidon perusteisiin ja matemaattiseen ajatteluun liittyvät harjoitteet konkreettisilla välineillä. Näkökulma on käytännönläheinen, teoria ja käytännön harjoitteet lomittuvat toisiinsa. Päivän aikana osallistujat saavat kokeilla opiskelijoille sopivia pelejä ja harjoitteita.

Kouluttajana toimii Anni Lampinen.

Lisätietoja menetelmästä: www.varganemenyi.fi.

 

Koulutus on osallistujille maksuton. Osaan!-hanke tarjoaa osallistujille kahvit. Ilmoittaudu mukaan mahdollisimman pian, sillä paikkoja on rajoitetusti.

Lisätietoja: Juha Mäkirinta p. 040-8696413, juha.makirinta@kktavastia.fi