Valitse sivu
H5P etäopetuksen apuna

H5P etäopetuksen apuna

H5P- tehtäväesimerkkejä

1) Arithmetic Quiz – laskutehtäviä

2) Drag and Drop -raahaa ja pudota

3) Drag the Words – sanojen yhdistelytehtävä

4) Fill the Blanks – aukkotehtävä

5) Find Multiple Hotspots – monta kuvaan upotettua aluetta

6) Find the Hotspot – yksi kuvaan upotettu alue

7) Image Sequencing – kuvien järjestäminen

8) Mark the Words – sanojen korostaminen

9) Multiple Choice – monivalinta

Tähän liittyy kuuntelu

10) Quiz (Question Set) – kysymyspatteri

11) Single Choice Set – monivalinta, johon yksi oikea vastaus

12) Summary – tiivistelmän tekeminen kysymyksiin vastaamalla

13) True/False Question – oikein/väärin-väittämiä

14) Essay – essee

15) Image Pairing – yhdistä kuvat

16) Audio Recorder

17) Flashcards – opettelukortit

18) Image Hotspots – kuvan kuumat pisteet

19) Image Slider – liu’utettava kuvaesitys

20) Interactive Video

21) Speak the Words – vastaa kysymykseen puhumalla

22) Speak the Words Set – vastaa kysymyksiin puhumalla

23) Timeline – aikajana

24) Virtual Tour 360 – virtuaalikierros 360

25) Dictation – sanelu

26) Accordion – tietohaitari

27) Agamotto – muuntuva kuva

28) Chart – kaavio

29) Collage – kuvakollaasi

30) Column – useita tehtäviä samaan kehykseen

31) Course Presentation – diaesitys

32) Dialog Cards – käännettävät multimediakortit

33) Guess the Answer – arvaa vastaus

34) Image Juxtaposition – kuvavertailu

35) Memory Game – muistipeli

36) Personality Quiz – persoonallisuustesti

37) Documentation Tool – projektin dokumentointi

Varga-Neményi-matematiikkapaja

Varga-Neményi-matematiikkapaja

Matematiikkaa toiminnallisesti ja oivaltaen aikuisille oppijoille

Tervetuloa hankkimaan työkaluja toiminnallisen ja oivaltavan oppimisympäristön luomiseen.

Päivän aikana saat käsityksen Varga–Neményi -menetelmällisen matematiikan opetuksen perusteista ja ydinsisällöistä.

Aika ja paikka

29.4.2020, kello 10-16, Vanajaveden Opisto, Hämeenlinna, Jaakonkatu 28, luokka 1560.

Kohderyhmä

Koulutuspäivä soveltuu kaikille aikuisten maahanmuuttajien perustaitojen opettajille. Toivotamme tervetulleiksi matematiikan opettajat, luku- ja kirjoitustaidon opettajat, suomen kielen opettajat sekä kaikkien muidenkin aineiden opettajat, jotka haluavat omassa opetuksessaan ottaa huomioon laajaalaisesti matemaattisten ajattelutaitojen kehittämisen.

Koulutuksen sisältö

Osaan!-hanke järjestää aikuisten maahanmuuttajien opettajille koulutuspäivän, jossa keskitytään matematiikan opetuksen perusteisiin. Matematiikka on abstrakti tieteenala, mutta matematiikan oppimisen perusta on konkretiassa. Siksi konkreettisuutta ja oppijan omaa kokemusta ei voida ohittaa perusteita opiskeltaessa, olipa matematiikan oppjjan ikä mikä tahansa.

Matematiikan oppimisessa olennaisia taitoja ovat hyvä lukukäsitteen ymmärtäminen, lukujen sujuva käsittely sekä opitun soveltaminen. Varga–Neményi -menetelmän keskeisenä lähtökohtana on, että opiskelijat puhuvat ja kirjoittavat sekä suomen että matematiikan kielellä itse tekemistään havainnoista. Oivaltaminen ja ymmärtäminen johdattelevat matemaattiseen ajatteluun. Säännöt ja kaavat, joita oppija ei ymmärrä, eivät kannattele osaamista eteenpäin.

Koulutuksessa perehdytään tiettyihin matematiikan oppimisen kannalta keskeisiin teemoihin. Sisältöinä ovat lukukäsitteeseen, lukutuntumaan, laskutaidon perusteisiin ja matemaattiseen ajatteluun liittyvät harjoitteet konkreettisilla välineillä. Näkökulma on käytännönläheinen, teoria ja käytännön harjoitteet lomittuvat toisiinsa. Päivän aikana osallistujat saavat kokeilla opiskelijoille sopivia pelejä ja harjoitteita.

Kouluttajana toimii Anni Lampinen.

Lisätietoja menetelmästä: www.varganemenyi.fi.

 

Koulutus on osallistujille maksuton. Osaan!-hanke tarjoaa osallistujille kahvit. Ilmoittaudu mukaan mahdollisimman pian, sillä paikkoja on rajoitetusti.

Lisätietoja: Juha Mäkirinta p. 040-8696413, juha.makirinta@kktavastia.fi

Perustaitoja englannin kielen opiskeluun

Perustaitoja englannin kielen opiskeluun

Ammattiopisto Tavastian tuottamat perustaitoja vahvistavat englannin kielen materiaalit saivat vahvistusta materiaalista Perusviestintää arkipäivän sosiaalisissa tilanteissa.

Materiaali on vapaasti opetuskäyttöön käytettävissä, ei muokattava eikä kaupallisesti käytettävä. Materiaalit täydentyvät kevään kuluessa myös äänitteillä, seuraa sivujamme!

Toivomme palautetta materiaaleistamme, niitä voi lähettää sähköpostiimme osaansuomessa at gmail.com tai vaikkapa suoraan tähän kommentoimalla.

Perustaitotietoinen yhtäaikaisopetus

Perustaitotietoinen yhtäaikaisopetus

Vanajaveden Opistossa projektisuunnittelija toteutti perustaitotietoista yhtäaikaisopettajuutta työelämäopettajan kanssa kotoutumiskoulutuksen digisuomitunneilla. Kertoja oli kuusi, joista yhtenä työelämäopettaja oli poissa. Opetuskerta oli kerrallaan 90 minuuttia. Ryhmä oli ensimmäisen moduulin ryhmä, joka oli opiskellut projektin alkaessa noin kaksi kuukautta. Ryhmässä oli sekä korkeasti koulutettuja että opiskelijoita, joilla ei ollut peruskoulutusta kotimaastaan.

Tavoitteena oli tehostaa ja uudistaa opiskelijoiden kanssa harjoitettavia tietoteknisiä tehtäviä. Projektisuunnittelija toimi perustaito-opettajana ja työelämäopettaja omassa roolissaan. Suunnitelman mukaan tehtävät sidottiin opetussuunnitelman mukaisiin teemoihin ja digiopetussuunnitelman mukaisiin opiskeltaviin digitaalisiin perustaitoihin. Näitä olivat:

 1. tietokoneen perustoiminnot
 2. taulukko-ohjelman käyttö
 3. karttaohjelmien käyttö
 4. tekstinkäsittely
 5. sähköpostin ja Google Driven käyttö.

Projektisuunnittelija suunnitteli digisuomen tunnit ja työelämäopettaja jatkoi päivää omilla materiaaleillaan digisuomen tunnilla käytyjä asioita niihin sisällyttäen. Perustaito-opettaja aloitti päivän aiheen esittelyllä ja tehtävänannolla, jonka jälkeen opiskelijat aloittivat omatoimisen työskentelyn, joskus parin kanssa, joskus yksin. Opettajat kiersivät auttamassa ryhmää ja perustaito-opettaja myös havainnollisti edessä tietokoneella tehtäviä.

Opetuskerrat sujuivat hyvin. Ryhmä hyötyi kahdesta opettajasta, joilla oli omat vahvuusalueensa. Työelämäopettaja sai ideoita omaan digisuomen opetukseensa ja projektisuunnittelija sai paremman käsityksen ryhmän tasosta ja tarvittavasta materiaalista. Opiskelijat saivat henkilökohtaisempaa ja monipuolisempaa ohjausta ja laadukkaat materiaalit. Yhtäaikaisopettajuus on hyvä tapa saada tietoa liikkeelle useaan suuntaan. Opiskelijat ovat tilanteessa läsnä oppijoina ja opettajat oppivat toisiltaan.

Artikkelikuva on taulukko-ohjelman lopputuotos, aloituspohjan löydät täältä: https://osaansuomessa.fi/taulukko-ohjelmat/

Yhtäaikaisopettajuuden tuntisisällöt

13.1.2020 8.30-10.00

 • Teema: Kertotaulut 1-12, taulukko-ohjelma
 • Väline: Excel
 • Taidot: taulukointi, taulukossa liikkuminen, muotoilut, tulostaminen

20.1. 8.30-10.00

 • Teema: Kirjastokorttihakemus, henkilötietojen täyttö
 • Väline: täytettävä PDF, tulostin
 • Taidot: sanasto, omien henkilötietojen täyttö, tulostaminen

27.1. 8.30-10.00

 • Teema: Opiskelupäiväkirja, menneestä kertominen
 • Väline: Google Docs, Osaansuomessa.fi sanelut
 • Taidot: tekstinkäsittely, sanelusta kirjoittaminen, oikeinkirjoitus

3.2. 8.30-10.00

 • Teema: Mistä mihin?
 • Väline: Google Maps, Reittiopas
 • Taidot: kartan käyttö, välimatkan arviointi ja mittaaminen

10.2. 8.30-10.00

 • Teema: Opiskelupäiväkirja, menneestä kertominen
 • Väline: Google Docs, Osaansuomessa.fi sanelut
 • Taidot: tekstinkäsittely, sanelusta kirjoittaminen, oikeinkirjoitus

17.2. 8.30-10.00

 • Teema: Kirjoittaminen
 • Väline: Näppäimistö, Word
 • Taidot: näppäimistön verbit, operaatiot, funktiot
Tuotteistamiskoulutus

Tuotteistamiskoulutus

Tampereella Taikoja II -koordinaatiohankkeen tuotteistamiskoulutuspäivässä Marja Toivonen Helsingin yliopistosta opasti perustaitohankkeita tuotteistamiseen ja oman toimintaprosessin selkeyttämiseen. Osaan-hankkeen haasteita ovat toiminta-alueen laajuus ja toimintojen moninaisuus, vaikka ne tähtäävätkin samaan päämäärään: pienentää perustaidoiltaan heikkojen määrää maassa. Asiakkaita hankkeella on kahdenlaisia: opettajia ja heidän organisaatioitaan, joille tarjotaan tietoa ja materiaalia perustaitoja vahvistavasta opettamisesta. Asiakkaita ovat myös opiskelijat, joille materiaalit ja toimet on suunnattu. Alla hahmotelma hankkeemme tuloksista, jotka jo nyt, kun hanketta on jäljellä vielä kymmenen kuukautta, ovat jo käden ulottuvilla.
Perustaitopäivä Jyväskylässä 17.1.2020

Perustaitopäivä Jyväskylässä 17.1.2020

Aikuisten maahanmuuttajien perustaitopäivä pidettiin 17.1.2020 Jyväskylässä. Paikalle saapui yli 100 opettajaa 26 eri organisaatiosta. Päivän teemat ja tavoitteet nousivat suoraan keväällä 2019 tehdyn kyselyn tuloksista. Päivä oli onnistunut, ja olemme saaneet jo jonkin verran arvokasta palautetta päivästä. Lue erittäin kattava raportti päivästä ja selaa päivän sivuja alla olevista painikkeista. Käy myös antamassa palautetta, sillä suunnittelemme jatkopajoja palautteen perusteella. Voit aina ottaa myös yhteyttä: osaansuomessa at gmail piste com!

galleria