Perustaitotyöpajat

Perustaitotyöpajat

Mitä perustaitoja sisällytät opetukseesi?
hanketyössä kaikkia
opiskelutaitoja, vuorovaikutustaitoja, osallisuuden taitoja
jonkun verran digitaitoja
Lukeminen, kirjoittaminen, luetun ja puhutun ymmärtäminen, puhuminen
atk, matematiikka, suomi
atk, opiskelutaitoja, suomen ja englannin kielen perustaitoja ym.
vuorovaikutustaitoja
tietoisesti, suunnitellusti enimmäkseen TVT:tä
TVT, matikka, luku- ja kirjoitustaito
Lukeminen, kirjoittaminen, numerotaidot
ei mitään

 

Missä perustaidoissa opiskelijoillasi on erityisiä puutteita ja millaisia puutteet ovat?
kaikissa
opiskelussa vaadittava luku- ja kirjoitustaitoa, opiskelutekniikka, ajankäyttö…..
riippuu ihan ryhmästä ja senkin sisällä yksilöstä. Puutteita on digitaidoissa, lukemisen nopeudessa, kirjoittamisessa
Lukeminen, kirjoittaminen, luetun ja puhutun ymmärtäminen, puhuminen, puutteet ovat moninaiset.
matematiikka , suomenkieli, atk
opiskelutaidot, atk, suomi, englanti
kuuntelutaidot tuppaavat haastamaan
tvt-perusasioissa monilla isoja puutteita, myös erilaisten taulukoiden, aikajanojen ym. tulkinta ja sanoittaminen monelle vaikeaa. Tiedonhaku!
kaikissa harjaantumattomuutta, osalla oppimisen vaikeutta
Lukeminen,  kirjoittaminen
ei mitään

 

Mistä asioista haluaisit keskustella tilaisuudessa muiden opettajien kanssa?
Mahdollisuudet polutteluun oppilaitosten ja koulutusten raja-aitojen yli.
Mitä taitoja edellytetään ja millä tasolla taitojen tulisi olla? Hyväksi havaittujen menetelmien ja materiaalin pohdintaa
siitä, että saataisiin selkeät kurssisisällöt suomen kielen opettamiseen peruskoulussa, ops on hyvä perusta, mutta se tarvitsee tarkentamista
Tarpeellisen kieliopin määrä suhteessa toimivaan kielitaitoon
kaikesta
Miten opetat suomea ja englantia eri tasoisille opiskelijoille huomioiden heidän alaansa samassa ryhmässä?
Perustaitojen määrittely ja sisällöt
Lisää ajatusta siihen, miten perustaitoja voisi tuoda enemmän ja systemaattisemmin kaikkien aineiden kaikkeen opetukseen.
kokonaisuuksista, miten taitoja harjoitellaan kehämäisesti ja syventäen
Miten voidaan oppia suomenkielieltä tehokkaammin/nopeammin
kuuntelu riittää, kiitos

 

Digikartoitus yhteenveto Tavastia

 

Ryhmätyö: Oppimistekoverbit

 

Mitä oppimistekoja A2.1-tason opiskelija tekee päivän aikana?

 

Mitä hän ei tee?

 

Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 arviointikriteerit kaikille arvosanoille:

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen osaamisen kehittäminen POSKE.